Drukuj

pupPowiatowy Urząd Pracy zaprasza pracodawców powiatu kamiennogórskiego do skorzystania z  możliwości zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy lub organizacji miejsca stażowego dla osób bezrobotnych.

Zapraszamy również osoby bezrobotne zainteresowane podjęciem działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy, możliwością odbycia stażu u pracodawcy, zdobyciem nowych kwalifikacji lub umiejętności poprzez ukończenie bezpłatnego szkolenia zawodowego lub podjęciem zatrudnienia w ramach bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia.

Skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy.

Szczegółowe informacje na kamiennagora.praca.gov.pl , telefonicznie 75 64 50 160 lub w siedzibie Urzędu.