aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra,( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu), Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 01 czerwca 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

fot. UM Kamienna Góra

Kamiennogórski samorząd przekaże 60 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Placówka pilnie potrzebuje automatycznej myjni – dezynfektora do endoskopów. Radni miejscy zarezerwowali już odpowiednią sumę w budżecie miasta.

tarczaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza III nabór wniosków na:

Sanikom Lubawka

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat za wodę i ścieki od 11 lipca 2020 do dnia 10.07. 2021r.

marciszowwodociagi marciszowOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR

fot. UM Lubawka

Dzisiaj 27 maja, w 30. rocznicę wyborów 1990, które rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Wspólnie, od 30 lat, zdajemy egzamin z samorządności. On ciągle trwa, gdyż pojawią się kolejne wyzwania oraz tendencje do centralizacji państwa.

fot. UM Kamienna Góra

Kończymy renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena. 300-letni pomnik odzyskał m.in. ukruszony nos i wiele innych detali. Rzeźba zostanie wkrótce ustawiona nad Bobrem przy moście na ul. Jana Pawła II.

kasZapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
• On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Marciszów - Dzień Samorządu Terytorialnego

Kamienna Góra - mieszkanie Al. Wojska Polskiego 42/2 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 24,60m2, położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku przy Aleja Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA