aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

KAS

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kamiennej Górze informuje, że w ramach kolejnej edycji Tygodnia Przedsiębiorcy, razem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Kamiennej Górze, tutejszy Urząd Skarbowy włączył się aktywnie w działania na rzecz lokalnych przedsiębiorców.

Lubawka - zajęcia komputerowe

Rusza nowy cykl zajęć w Domu Kultury w Lubawce. Tym razem są to zajęcia z podstawowej obsługi komputera. Uczestnicy będą mogli nabyć umiejętności korzystania z elementarnych programów, nauczą się wysyłać maile czy też korzystać ze sklepów internetowych.

sanikomW związku z awarią sieci w dniu dzisiejszym (poniedziałek, 16 września) mogą występować przerwy w dostawie wody w Lubawce w okolicy ulic Podgórze i Sudeckiej.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

sanikomW związku z awarią sieci w dniu dzisiejszym (sobota, 14 września) od godziny 16 mogą występować przerwy w dostawie wody w Błażejowie i Chełmsku Śląskim.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

sanikomW związku z modernizacją sieci w Paprotkach w dniu dzisiejszym (sobota, 14 września) w godzinach 10:30-12 mogą występować przerwy w dostawie wody w Starej Białce.

Po zakończeniu prac może wystąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Chełmsko Śląskie - Warsztaty Dawnych Zawodów

W najbliższą niedzielę (15 września) w Chełmsku Śląskim odbędzie się impreza Warsztaty Dawnych Zawodów w ramach projektu Revival.

fot. ZSZiO Kamienna Góra

Grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących jest dzisiaj (środa, 11 września) w Warszawie. Do stolicy pojechała grupa złożona z 55 osób.

Europejskie Ankietowe Badanie Zdrowia EHIS

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 16 września do 16 grudnia 2019 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne,dotyczące oceny obecnej sytuacji zdrowotnej polskiego społeczeństwa i jej uwarunkowań.

S3

Burmistrz Miasta Janusz Chodasewicz i Wójt Gminy Patryk Straus zapraszają mieszkańców miasta oraz gminy Kamienna Góra na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji zadania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka, zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km”.

LubawkaDnia 09 września 2019 r. został złożony przez Gminę Lubawka wniosek o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu "Gospodarka wodno - ściekowa". Pomoc ta udzielana jest w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii"

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu