aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

0fot. UM Lubawka

W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

Kamienna Góra - Strefa Płatnego Parkowania

Urząd miasta w Kamiennej Górze przejął zarządzanie Strefą Płatnego Parkowania. Na ulice wyruszyli kontrolerzy sprawdzający wnoszenie opłat.
Zamierzamy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie. Przypominamy najważniejsze z nich.

Lubawka logo

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "Granica", Gmina Lubawka i Nadleśnictwo Kamienna Góra realizują grant pn. "Zagospodarowanie Doliny Miłości" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego.

gmina Kamienna GóraWójt Gminy Kamienna Góra informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamienna Góra,( w holu, przed drzwiami wejściowymi do urzędu), Al. Wojska Polskiego 10 w  dniu 01 czerwca 2020 r. wywieszono wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kamienna Góra.

fot. UM Kamienna Góra

Kamiennogórski samorząd przekaże 60 tysięcy złotych na zakup specjalistycznego sprzętu w Powiatowym Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze. Placówka pilnie potrzebuje automatycznej myjni – dezynfektora do endoskopów. Radni miejscy zarezerwowali już odpowiednią sumę w budżecie miasta.

tarczaDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze w ramach działań związanych z tarczą antykryzysową ogłasza III nabór wniosków na:

Sanikom Lubawka

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat za wodę i ścieki od 11 lipca 2020 do dnia 10.07. 2021r.

marciszowwodociagi marciszowOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR

fot. UM Lubawka

Dzisiaj 27 maja, w 30. rocznicę wyborów 1990, które rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Wspólnie, od 30 lat, zdajemy egzamin z samorządności. On ciągle trwa, gdyż pojawią się kolejne wyzwania oraz tendencje do centralizacji państwa.

fot. UM Kamienna Góra

Kończymy renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena. 300-letni pomnik odzyskał m.in. ukruszony nos i wiele innych detali. Rzeźba zostanie wkrótce ustawiona nad Bobrem przy moście na ul. Jana Pawła II.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA