aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Sanikom Lubawka

Zgodnie z Decyzją WR.RET.070.140.2018.AS Z DN 07.06.2018 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającego taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawka wprowadza zmianę opłat za wodę i ścieki od 11 lipca 2020 do dnia 10.07. 2021r.

marciszowwodociagi marciszowOGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACY KONSERWATOR

fot. UM Lubawka

Dzisiaj 27 maja, w 30. rocznicę wyborów 1990, które rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności, obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Wspólnie, od 30 lat, zdajemy egzamin z samorządności. On ciągle trwa, gdyż pojawią się kolejne wyzwania oraz tendencje do centralizacji państwa.

fot. UM Kamienna Góra

Kończymy renowację zabytkowej figury św. Jana Nepomucena. 300-letni pomnik odzyskał m.in. ukruszony nos i wiele innych detali. Rzeźba zostanie wkrótce ustawiona nad Bobrem przy moście na ul. Jana Pawła II.

kasZapewniamy stałą obsługę podatników, zachęcamy do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu.
• On-line poprzez e-Deklaracje i Twój e-PIT.
• W urzędzie – poprzez wrzucenie deklaracji, pism, innych dokumentów do wystawionych urn. W tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do urzędu.

Marciszów - Dzień Samorządu Terytorialnego

Kamienna Góra - mieszkanie Al. Wojska Polskiego 42/2 - I przetarg

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 2 o powierzchni 24,60m2, położonego na parterze (I kondygnacja) w budynku przy Aleja Wojska Polskiego 42 w Kamiennej Górze.

Kamienna GóraKolejne komputery trafiły do kamiennogórskich szkół podstawowych. 27 laptopów zakupionych przez urząd miasta posłuży nauczycielom i uczniom do zdalnej nauki.
To kolejna pula przenośnych komputerów kupionych przez kamiennogórski samorząd. W sumie szkoły otrzymały już 52 urządzenia. Ich zakup był możliwy dzięki dotacjom przyznanym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Resort przeznaczył na ten cel w sumie 145 tys. złotych.

fot. UM LubawkaGmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. „Rośliny lecznicze pod Okrajem” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska - Polska w osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności.

fot. UM Lubawka

Gmina Lubawka uzyskała pozytywną ocenę formalną projektu pn. „Budowa wiat turystycznych z elementami małej architektury na terenie Gminy Lubawka” z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w osi priorytetowej 2: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia.

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA