aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Starostwo Kamienna GóraStarosta Kamiennogórski ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Błażejowie, gm. Lubawka

Starostwo Kamienna GóraStarosta Kamiennogórski ogłasza II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż  niżej opisanej nieruchomości Skarbu Państwa:

fot. ap

W piątek tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze bawili się podczas studniówki.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubawce ogłasza nabór do udziału w projekcie systemowym dla klientów pomocy społecznej, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem jest uzyskanie  przez uczestników projektu większej integracji ze środowiskiem społecznym oraz atutów do podjęcia aktywności zawodowej.

ZSZiO Kamienna GóraW sobotę (25 stycznia) w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze (ul. Traugutta) odbędą się zawody w halowej piłce nożnej. Szczegóły w regulaminie.

fot. UM Kamienna Góra

Gmina Wałbrzych wraz z partnerami Stowarzyszeniem Polska Izba Młodych Przedsiębiorców LOM Wrocław oraz Centrum Doradztwa i Rozwoju Kompetencji we Wrocławiu realizuje od stycznia 2013 r. cykl szkoleń dla mieszkańców gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w ramach projektu pn. "Rozwój kapitału ludzkiego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez wzrost kompetencji ICT jego mieszkańców". Na realizację projektu Partnerzy pozyskali 100% dofinansowanie za środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Marciszów - suka

Poszukujemy właściciela psa lub informacji o właścicielu.

Aktualizacja 17.01.2014.
Znalazł się właściciel psa.

ZUSUstawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego. Dotyczy to osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, pijących szkodliwie oraz członków ich rodzin, funkcjonujący przy MGOPS w Lubawce informuje o godzinach pracy terapeutów w 2014 roku

ZUS

Oddział ZUS w Wałbrzychu zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń poświęconych nowemu programowi Płatnik. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy!

Informacje dotyczące projektu #W pełni sprawni pracownicy realizowanego przez Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu

REKLAMA