aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

lubawka Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę.

 

Zbierane są wyłącznie:

- Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
- Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 24 października 2020 roku (sobota) od godziny 6:00 do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach umożliwiając ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

24 października 2020

Lubawka

Kontener ustawiony przy Ul. Potokowej- Browarnej / Parking

Chełmsko Śl.

Kontener ustawiony będzie na placu przy skrzyżowaniu ul. Lubawskiej i Błażejowskiej

 

Jarkowice

Kontener ustawiony będzie na wjeździe do Jarkowic koło budynku nr 1

 

 

Burmistrz Miasta Lubawka

/-/ Ewa Kocemba

 

REKLAMA