Print

gmina Kamienna GóraOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENNA GÓRA z dnia 20.11.2019 r. w sprawie usuwania odpadów z działalności rolniczej

 

Wójt Gminy Kamienna Góra informuje, że Gmina Kamienna Góra planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Kamienna Góra".

W ramach programu Gmina może pozyskać środki finansowe na zagospodarowanie odpadów z dzialalności rolnicznej tj.:
- folii rolniczych,
- siatki i sznurka do owijania balotów,
- opakowań po nawozach,
- opakowań typu Big Bag.

Wszyscy Rolnicy zainteresowani bezpłatnym usunięciem wyżej wymienionych odpadów mogą złożyć wniosek, w nieprzekraczalnym terminie do 06.12.2019 r.

Wniosek dostępny jest: w Urzędzie Gminy Kamienna Góra, pok. 303 II p., na stronie internetowej Urzędu http://www.gminakamiennagora.pl/  w zakładce: Samorząd – Ochrona Środowiska – Rolnictwo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Informacje Publiczne – Ochrona Środowiska – Rolnictwo.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, pod numerem telefonu 75 610 60 11.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów do miejsca wskazanego przez Gminę. O terminie i miejscu dostarczenia odpadów rolnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

W przypadku nieotrzymania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zadanie nie będzie realizowane.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/ .

Zapraszamy do składania wniosków.

Wójt Gminy Kamienna Góra
/-/ Patryk Straus