aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna GóraXVII Sesja Rady Miasta Kamienna Góra odbędzie się 30 października 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali Nr 211 Urzędu Miasta,z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów z XIII i XV Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

4. Informacja Prezesa Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Kamiennej Górze nt. bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.
5. Informacja Burmistrza Miasta o pracy między Sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady między Sesjami.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. nr 177/6, obr. nr 3).
9. Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, na terenie miasta Kamienna Góra.
10. Podjęcie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze na kadencję 2020-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Stałych Komisji Rady Miasta Kamienna Góra.
15. Interpelacje i zapytania.
16. Wnioski.

17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie Sesji.

REKLAMA