aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski do dnia 09.12.2019 r. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tut. urzędu, (I piętro, pok. nr 19), tel. 75 741 02 08.

REKLAMA