aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

marciszowWójt Gminy Marciszów informuje,
że w siedzibie Urzędu Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6 zostały wywieszone oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marciszów, wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy stanowiących własność Gminy Marciszów. Wykazy wywiesza się na okres 21 dni. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Marciszowie lub telefonicznie 75 741 02 08.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018, poz.2204 ze zm.) winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 09.07.2019 r. do 19.08.2019 r.

REKLAMA