Print

dirObserwowany niepokojący przebieg zjawisk pogodowych – bardzo wysokie temperatury, oraz brak opadów powoduje odparowanie wody, które odczuwalne jest szczególnie na słabszych glebach. Ekstremalnie wysoka temperatura dodatkowo niekorzystnie wpływa na proces wykształcania się ziaren m.in. rzepaku, zbóż jarych, jęczmienia ozimego oraz Trwałych użytków zielonych.

 

Dolnośląska Izba Rolnicza przypomina o konieczności oszacowania strat jeszcze przed ich zbiorem. Warunkiem oszacowania strat jest złożenie wniosku przez rolnika w urzędzie gminy.

Dlatego też Zarząd DIR apeluje do wszystkich rolników o niezwłoczne składanie wniosków do Urzędów Gmin.


Nie czekajmy ze złożeniem wniosku o oszacowanie strat do ostatniej chwili, bo komisje mogą nie zdążyć z oszacowaniem strat przed nadejściem żniw – ostrzega Leszek Grala Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Przypominamy także, że obowiązujące prawo nie pozwala na szacowanie strat u rolników, którzy nie złożyli stosownego wniosku w urzędzie gminy.

Przypominamy, że standardowymi formami pomocy dostępnymi dla rolników są:

• kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji,
• udzielenie przez KRUS odroczenia terminu płatności składek lub ich rozłożenia na raty,
• udzielenie przez KOWR odroczenia terminu płatności rat za sprzedaż lub dzierżawę ziemi lub rozłożenia ich na raty,
• udzielenie przez samorządy ulg w podatku rolnym.

Niezależnie od powyższego, w przypadku wystąpienia szczególnie dotkliwej klęski, po zakończeniu szacowania strat przez komisje klęskowe rząd może podjąć decyzję o udzieleniu nadzwyczajnego wsparcia do powierzchni upraw, które ucierpiały w najwyższym stopniu.

Z upoważnienia Zarządu Dolnośląskiej Izby Rolniczej
Bożena Kończak