Print

ZSZiO Kamienna GóraListy wstępnie przyjętych do ZSZiO są do wglądu w sali 122a i sekretariacie uczniowskim. Zapraszamy od 8 30 do 14 30.