aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 11 czerwca roku uczniowie dwóch klas I a oraz I b ze Szkoły Podstawowej w Lubawce wybrali się na wycieczkę przyrodniczą w ramach cyklu wycieczek ph. „Poznajemy powiat kamiennogórski” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 8 czerwca 2019 roku na ostatnią w tym roku szkolnym sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 12 czerwca 2019 roku uczniowie trzech klas – I c, II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej przyrodniczej wycieczce w ramach cyklu wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-ES

W dniu 4 czerwca 2019 roku w niecodziennej wyprawie, której celem było poznanie „Tej innej historii Lubawki”, uczestniczyli uczniowie klasy 6a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce. Uczestnicy wyprawy odkrywców przyłączyli się w ten sposób do cyklu wycieczek pod hasłem „Poznajemy Powiat Kamiennogórski, który organizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych dla młodych mieszkańców naszego powiatu przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w ciekawej lekcji muzealnej ph. „Historia jednego zabytku” poznając historię kamiennogórskiego ratusza. Cykl lekcji muzealnych „Kamienna Góra – moje miasto” jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Terenowa lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej pierwszej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki do Centrów Edukacji”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas VI a VI c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Zielonego Wulkanu w Rzeszówku zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorów Martę i Macieja Zawierucha, w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 fot. PTSM-JR

W dniu 6 czerwca 2019 roku uczniowie klasy I d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce przyrodniczo-krajoznawczej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

13 ptsm zd

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim uczestniczyli w klasowym rajdzie nocnym zgłoszonym do cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu powiatu kamiennogórskiego, który przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 5 czerwca 2019 roku uczniowie klasy VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej trzeciej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do centrów edukacyjnych Karkonoskiego Parku Narodowego w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA