aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 18 września 2019 roku uczniowie dwóch klas VII a oraz VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczo-krajoznawczej w Góry Stołowe. Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą” , który jest organizowany dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 13 września 2019 r. uczniowie dwóch klas III a i III b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wybrali się na krótką wycieczkę po Krzeszowie, której celem było poznanie wybranych pomników przyrody ożywionej w ich miejscowości. Trzecioklasiści zainaugurowali tym samym swój udział w cyklu wycieczek ph. „Moja Gmina Kamienna Góra” organizowanych dla młodych mieszkańców Gminy przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 19 września 2019 roku na trasę ekstremalną w podziemiach Tajemniczego Podziemnego Miasta „Osówka” wybrali się uczniowie dwóch klas VI b oraz VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze. uczestnicząc w cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 12 września 2019 roku uczniowie klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w kolejnej przyrodniczo-edukacyjnej wycieczce, tym razem do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 17 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra..

fot. PTSM-JR

W dniu 11 września 2019 roku uczniowie klasy V a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w terenowych zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych na ścieżce przyrodniczej w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 16 września 2019 roku uczniowie klasy VII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 10 września 2019 roku uczniowie klasy VIII b ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 14 września 2019 roku na pierwszą w roku szkolnym 2019/2020 sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 9 września 2019 roku uczniowie dwóch klas V a oraz V c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.