aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 8 października 2019 roku uczniowie klasy III d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na zwiedzenie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado” inaugurując tegoroczny cykl wycieczek popularnych ph. „Kamienna Góra – moje miasto”. Cykl ten współorganizowany jest przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Muzeum Tkactwa oraz „Projekt Arado – zaginione laboratorium Hitlera” dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 25 września 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w ciekawej lekcji zamkowej pt. „Baśniowy Książ” przeprowadzonej w ramach cyklu lekcji muzealnych i zamkowych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 2 października 2019 roku uczniowie klasy VI c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 24 września 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 28 września 2019 roku na sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy SP nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 września 2019 roku uczniowie dwóch klas VI a oraz VI d ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowej wybierając się do Zamku Książ. Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli interesującej lekcji zamkowej w ramach lekcji muzealnych ph. „Poznajemy zabytki oraz obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 27 września 2019 roku uczniowie dwóch klas VII a oraz VII c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się do Sobieszowa na pieszą wycieczkę krajoznawczo-przyrodniczą w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 20 września 2019 roku uczniowie klasy VIII f ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybierali się na wycieczką przyrodniczą do rezerwatu przyrody „Kruczy Kamień”, ale zaproszeni przez leśniczego Bartłomieja Dymka do wzięcia udziału w akcji „SprzątaMy Las” zainicjowanej przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę uczestniczyli w pożytecznej terenowej lekcji przyrody organizowanych dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 września 2019 roku uczniowie klasy I II a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra..

fot. PTSM-JR

W dniu 18 września 2019 roku uczniowie dwóch klas VII a oraz VII c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce przyrodniczo-krajoznawczej w Góry Stołowe. Młodzi kamiennogórzanie uczestniczyli w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą” , który jest organizowany dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.