aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 27 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej w Chełmsku Śląskim przeprowadzono Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019. W ubiegłym roku szkolnym uczniowie klasy VI a (obecnie VII a) aktywnie uczestniczyli w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze rozwijając dwoje zainteresowania turystyczno-krajoznawcze. Młodzi turyści z chełmskiej szkoły są członkami PTSM biorąc udział w imprezach turystyczno-krajoznawczych organizowanych dla młodych mieszkańców powiatu kamiennogórskiego przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 listopada 2019 r. uczniowie klasy III e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wybrali się na interesującą klasową lekcję muzealną do Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze uczestnicząc w cyklu lekcji zamkowych i muzealnych organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy współpracy z Muzeum Tkactwa przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 26 listopada 2019 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. „Tradycje i zwyczaje świąteczne”. biorąc udział w cyklu lekcji muzealnych organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez Michała Stołpca. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 21 listopada 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w ciekawej lekcji muzealnej ph. „Herb Kamiennej Góry”. biorąc udział w cyklu lekcji muzealnych organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 25 listopada 2019 roku uczniowie klasy III e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. „Tradycje i zwyczaje świąteczne”. biorąc udział w cyklu lekcji muzealnych organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 23 listopada 2019 roku na swoją ósmą tegoroczną sobotnią wędrówkę wybrali się młodzi turyści ze Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, którzy wzięli udział w cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 18 listopada 2019 roku w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze odbyło się, w dwóch turach, Podsumowanie Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019, w którym uczestniczyli uczniowie ośmiu klas – trzech drugich oraz pięciu trzecich. Wszyscy uczestnicy spotkań aktywnie uczestniczyli w ubiegłym roku szkolnym 2018/2019 w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego miasta organizowanych przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 15 listopada 2019 roku uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

fot. PTSM-JR

W dniu 25 listopada 2019 roku uczniowie klasy I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w interesującej lekcji muzealnej ph. „Tradycje i zwyczaje świąteczne”. biorąc udział w cyklu lekcji muzealnych organizowanym przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Lekcja muzealna została przeprowadzona przez Przemysława Burchardta. Cykl lekcji muzealnych organizowany jest przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

21 ptsm

W dniu 14 listopada 2019 roku uczniowie dwóch klas II a i II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w ciekawej lekcji zamkowej pt. „Baśniowy Książ” przeprowadzonej w ramach cyklu lekcji muzealnych i zamkowych „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody” organizowanym dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

REKLAMA