aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 17 grudnia 2019 roku w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII z dwóch kamiennogórskich szkół podstawowych, którzy brali aktywny udział w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego miasta organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie klas V-VIII ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz klas IV-VII ze Szkoły Podstawowej nr 1 przeprowadzono w dwóch turach. W obydwu spotkaniach młodych kamiennogórskich turystów uczestniczył z-ca Burmistrza Miasta Kamienna Góra – Adam Blicharsk, który uroczyście otwierał Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, gratulując przybyłym na grudniowe spotkania uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych, zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych, a także życzył wielu przygód w trakcie nowych wypraw turystycznych w nadchodzącym 2020 roku.

Następnie uczestnicy podsumowania oglądali okolicznościową prezentację składającą się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawiała tegoroczne liczne działania na rzecz rozwoju zainteresowań turystyczno-krajoznawczych wśród młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego w ujęciu statystycznym. Natomiast druga część na poszczególnych slajdach prezentowała zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które rozpoczęli 21 marca 2019 r uczniowie klasy VI a oraz VI b ze Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie VII a i VII b) od pieszego spaceru ścieżką rowerową do Krzeszowa, a zakończyli 9 grudnia 2019 r. uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestnictwem w terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie. W trakcie wycieczek miłośnicy turystyki szkolnej wytrwale wypełniali kolejne normy na odznaki turystyczno-krajoznawcze – Górską Odznakę Turystyczną i Turysta Przyrodnik.. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie. Najaktywniejszymi młodymi miłośnikami wypoczynku na szlakach turystycznych byli Szymon Kubiak i Marcel Matujzo ze Szkoły Podstawowej nr 2, którzy uczestniczyli w 10-ciu imprezach turystyczno-krajoznawczych.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” wszystkim małym turystom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. z-ca burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski wraz z Tadeuszem Ferencem z Urzędu Miasta wręczyli ich zdobywcom Górskie Odznaki Turystyczne oraz Odznaki Turysta Przyrodnik ze Szkoły Podstawowej nr 2, a wszystkim uczestnikom okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci kart pamiątkowych „Karkonosze i Góry Izerskie, Sudety lub Zamki Polskie..

Także ich opiekunki oraz przybyły na drugie spotkanie Bartłomiej Dymek z rąk Adama Blicharskiego otrzymały Wyróżnienia Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

Ponadto uchwałą Zarządu Głównego PTSM Dyplom Honorowy ZG PTSM wręczono Joannie Bodzek i Piotrowi Żuprańskiemu. Brązową Odznakę PTSM wręczono Tadeuszowi Ferencowi. Srebrnymi Odznakami PTSM uhonorowano Sylwię Czerwińską i Ewelinę Wielochę, a Złotą Odznaką PTSM została odznaczona Emilia Nieczyperowicz.

Oprócz Wyróżnień Burmistrza, Dyplomów i Odznak PTSM wszystkie wyróżnione osoby otrzymały kalendarze miejskie na 2020 rok oraz tradycyjne od 2015 r „kubki turystyczne” Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019.

Grudniowe Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019 młodych kamiennogórskich turystów, w których wzięło udział 92 uczniów i ich opiekunów, zakończono wspólnymi, pamiątkowymi „rodzinnymi zdjęciami” wszystkich uczestników obu podsumowań.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA