aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniach 16-17 grudnia 2019 roku w reprezentacyjnej Sali Witrażowej kamiennogórskiego ratusza odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie dwóch kamiennogórskich szkół podstawowych, którzy brali aktywny udział w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego miasta organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie klas I-III przeprowadzono w czterech turach. We wszystkich spotkaniach małych kamiennogórskich adeptów turystyki szkolnej uczestniczył z-ca Burmistrza Miasta Kamienna Góra – Adam Blicharsk, który każdorazowo uroczyście otwierał Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego, gratulując przybyłym na grudniowe spotkania uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych, zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych, a także życzył wielu przygód w trakcie nowych wypraw turystycznych w nadchodzącym 2020 roku.

Następnie uczestnicy podsumowania oglądali okolicznościową prezentację składającą się z dwóch części. Pierwsza z nich przedstawiała tegoroczne liczne działania na rzecz rozwoju zainteresowań turystyczno-krajoznawczych wśród młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego w ujęciu statystycznym. Natomiast druga część na poszczególnych slajdach prezentowała zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które rozpoczęli 6 marca 2019 r uczniowie klasy II b ze Szkoły Podstawowej nr 1 (obecnie III b) od poznania pomników przyrody rosnących w pobliżu ich szkoły, a zakończyli zaplanowanymi już po podsumowaniach lekcjami muzealnymi w Muzeum Tkactwa oraz wycieczkami do fabryki ozdób choinkowych w Złotoryi połączonymi ze zwiedzaniem i warsztatami malowania bombek. W trakcie wycieczek miłośnicy turystyki szkolnej wytrwale wypełniali kolejne zadania regulaminu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” wszystkim małym turystom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. z-ca burmistrza Kamiennej Góry Adam Blicharski wraz z dyrektor Muzeum Tkactwa Małgorzatą Ogonowską (pierwsza tura) lub Tadeuszem Ferencem z Urzędu Miasta oraz opiekunkami młodych turystów wręczyli odznaki krajoznawcze Tropiciel Przyrody w stopnie brązowym ich zdobywcom, a wszystkim uczestnikom okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci puzzli Tatry składających się ze 160-ciu elementów. Natomiast wszyscy uczestnicy lekcji zamkowych „Baśniowy Książ” zaproszeni do udziału w Podsumowaniu Szkolnego Sezonu Turystycznego otrzymali upominek w postaci wydawnictwa „Legendy książańskie”.

Także ich opiekunki z rąk Adama Blicharskiego otrzymały Wyróżnienia Burmistrza Miasta Kamienna Góra. Ponadto Dyplomem Podziękowania przyznanym przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze wyróżniono Adama Blicharskiego.

Ponadto uchwałą Zarządu Głównego PTSM Dyplom Honorowy ZG PTSM wręczono Janinie Żuchewicz, Brązowymi Odznakami PTSM uhonorowano Annę Chamot, Katarzynę Grzelak, Barbarę Hnisdiłów, Paulinę Kuliś, Małgorzatę Pawlikowską i Izabelę Sproch. Srebrną Odznaką PTSM została odznaczona dyrektor Muzeum Tkactwa - Małgorzata Ogonowska.

Oprócz Wyróżnień Burmistrza, Dyplomów i Odznak PTSM wszystkie wyróżnione osoby otrzymały kalendarze miejskie na 2020 rok oraz tradycyjne od 2015 r „kubki turystyczne” Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019.

Grudniowe Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019 małych adeptów turystyki, w których wzięło udział 207 uczniów i ich opiekunów, zakończono wspólnymi, pamiątkowymi „rodzinnymi zdjęciami” wszystkich uczestników czterech tur podsumowań sezonu.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA