aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubawce odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie dwóch szkół z terenu powiatu kamiennogórskiego, którzy brali aktywny udział w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej z terenu naszego powiatu organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019 przeprowadzono w świetlicy szkolnej w dwóch turach. Na spotkanie małych turystów o godz. 9.00 przybyli uczniowie dwóch klas II a oraz II b oraz ich nauczycielki z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce

Otwarcia Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego dokonał dyrektor ZS-P Arkadiusz Rzepka, która pogratulował uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych, zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych życzyć jednocześnie wielu przygód w trakcie nowych wypraw turystycznych w nadchodzącym 2020 roku.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które jako pierwszoklasiści rozpoczęli od uczestnictwa 12 marca 2019 r. w regionalnej lekcji przyrodniczej, a zakończą zaplanowaną już po podsumowaniu wycieczką do fabryki ozdób choinkowych połączoną ze zwiedzaniem i warsztatami malowania bombek. W trakcie wycieczek miłośnicy turystyki szkolnej wytrwale wypełniali kolejne zadania regulaminu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” wszystkim drugoklasistom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka wraz z Magdaleną Winter wręczyli okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci puzzli Tatry składających się ze 160-ciu elementów.

Także ich opiekunki – Monika Fedoruk i Magdalena Winter zostały uhonorowane Dyplomami Honorowymi Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Ponadto Dyplomy Podziękowania przyznany przez Zarząd Oddziału PTSM otrzymał dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka.

fot. PTSM-JR

Natomiast na spotkanie starszych miłośników turystyki szkolnej przeprowadzone o godz. 10.00 przybyli uczniowie dwóch klas V a oraz VI a wraz z nauczycielkami z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce oraz uczniowie klasy VII a wraz ze swoją wychowawczynią ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim.

Otwarcia Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego dokonała, pod krótką nieobecność dyrektora ZS-P Arkadiusza Rzepki, wychowawca klasy VI a – Klaudia Kurzawa.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Młodzi miłośnicy turystyki szkolnej obu szkół z terenu Gminy Lubawka uczestniczyli w cyklu różnorodnych tegorocznych imprez turystyczno-krajoznawczych, które jako pierwsi zainaugurowali uczniowie klasy IV a (obecnie V a) od uczestnictwa 12 marca 2019 r. w regionalnej lekcji przyrodnicze. W trakcie szkolnego sezonu turystycznego uczestnicząc w licznych wycieczkach klasowych oraz sobotnich pieszych wyprawach szlakami turystycznymi województwa dolnośląskiego wytrwale poszerzali swoją wiedzę krajoznawczo-przyrodniczą, a część z nich zaliczała punkty od odznak turystyczno-krajoznawczych – Górskiej Odznaki Turystycznej oraz odznaki Turysta Przyrodnik. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” wszystkim drugoklasistom aktywnie uczestniczącym w różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych w mijającym 2019 r. dyrektor szkoły Arkadiusz Rzepka wraz z Ewą Bienias wręczyli okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci kart pamiątkowych Sudety Środkowe prezentujące atrakcje krajoznawczo-przyrodnicze tej części Sudetów, które warto ująć w swoich turystycznych planach na zbliżający się milowymi krokami 2020 rok.

Także ich opiekunki otrzymały wyróżnienia za aktywne popularyzowanie turystyki i krajoznawstwa regionu wśród młodzieży szkolne. Klaudia Kurzawa została uhonorowana Dyplomem Honorowym Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze. Zofia Duszyńska została odznaczona Srebrną Odznaką PTSM, a Ewie Bienias wręczono Honorowe Wyróżnienie „Za Zasługi dla Rozwoju Schronisk Młodzieżowych” przyznane uchwałą Zarządu Głównego PTSM.

Oprócz dyplomów wszystkie wyróżnione osoby otrzymały upominki rzeczowe, w tym tradycyjne od 2015 r „kubki turystyczne” Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019. Również Jerzy Rubach otrzymał upominki rzeczowe w postaci wydawnictw turystycznych.

Łącznie z Podsumowaniem Szkolnego Sezonu Turystycznego, w dwudziestu dziewięciu dotychczasowych działaniach turystyczno-krajoznawczych organizowanych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego uczestniczyło ogółem 851 osób, w tym 741 uczniów oraz 84 opiekunów reprezentujących cztery szkoły powiatu kamiennogórskiego: SP w Chełmsku Śląskim, ZS-P w Lubawce oraz SP nr 1 i SP nr 2 w Kamiennej Górze, a także 26 edukatorów z odwiedzanych przez nich centrów edukacji ekologicznej oraz obiektów muzealnych.

Grudniowe turystyczne uroczystości zakończono wspólnymi, pamiątkowymi „rodzinnymi zdjęciami” wszystkich uczestników obu tur podsumowań sezonu.

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez

REKLAMA