aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 10 grudnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Krzeszowie odbyło się uroczyste Podsumowanie Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019, w którym uczestniczyli uczniowie sześciu klas nauczania zintegrowanego. Mali krzeszowscy turyści z klas I-III w 2019 r. aktywnie brali udział w cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych dla młodzieży szkolnej organizowanego przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Na spotkanie małych turystów, w którym wzięło udział 95 uczniów oraz ich nauczycielki przybyli również dyrektor szkoły - Honorata Klimczak oraz Wójt Gminy Kamienna Góra – Patryk Straus. Otwarcia Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego dokonała Honorata Klimczak, która pogratulowała uczniom oraz ich opiekunkom rozwijania zainteresował turystyczno-krajoznawczych oraz przyrodniczych, zdobycia przez nich nowych wiadomości krajoznawczo-przyrodniczych. Życzyła także wielu przygód w trakcie nowych wypraw turystycznych w nadchodzącym 2020 roku.

Następnie uczestnicy podsumowania zobaczyli okolicznościową prezentację wraz ze slajdami prezentującymi zdjęcia z ich turystycznych eskapad w trakcie mijającego roku kalendarzowego. Uczniowie uczestniczyli łącznie w szesnastu różnorodnych działaniach turystyczno-krajoznawczych, które rozpoczęli uczniowie klas drugich (obecnie trzecich) od uczestnictwa 26 lutego w regionalnej lekcji przyrodniczej, a zakończą zaplanowanymi już po podsumowaniu dwoma wycieczkami do Kamiennej Góry, których celem będzie poznanie Podziemnej Trasy Turystycznej „Projekt Arado”. W trakcie wycieczek miłośnicy turystyki szkolnej wytrwale wypełniali kolejne zadania regulaminu odznaki krajoznawczej Tropiciel Przyrody. Wspólne oglądanie prezentowanych na slajdach zdjęć z odbytych wycieczek krajoznawczo-przyrodniczych wywoływało wśród uczniów wiele emocji oraz radości, szczególnie w momentach gdy rozpoznawali na nich siebie.

Po wspomnieniach z odbytych wycieczek ph. „Przeżyjmy to jeszcze raz” głos zabrał Wójt Gminy Kamienna Góra, który pogratulował małym mieszkańcom Gminy Kamienna Góra wytrwałego poznawania nie tylko regionu swojego zamieszkania, ale także innych ciekawych krajoznawczo-przyrodniczych regionów województwa dolnośląskiego.

Po wystąpieniu wójta Jerzy Rubach – organizator cyklu imprez turystyczno-krajoznawczych otrzymał od ich uczestników wspaniały prezent – zestaw rysunków prezentujących odbyte wycieczki klas I-III pod wspólnym tytułem „Nasza Przygoda z PTSM”.

Ponadto troje uczniów – Milena Dej, Marika Homoncik oraz Szymon Maciaszek otrzymało swoje pierwsze odznaki krajoznawcze – Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym, które wręczył im Patryk Straus. Tym samym dołączyli do grona siedemnaściorga koleżanek i kolegów, którzy odebrali przyznane im odznaki podczas Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego 2018/2019.

Następnie wszystkim pierwszoklasistom i drugoklasistom Patryk Straus wręczył legitymacje członkowskie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych informując ich, że również on był w swoich latach szkolnych członkiem tego Towarzystwa. W dalszej części uroczystego spotkania wszyscy biorący aktywny udział w wycieczkach i działaniach turystyczno-krajoznawczych otrzymali z rąk Honoraty Klimczak i Patryka Strausa okolicznościowe dyplomy indywidualne oraz upominki rzeczowe w postaci puzzli Tatry składających się ze 160-ciu elementów. Ponadto wszystkim uczestnikom bardzo ciekawych lekcji zamkowych „Baśniowy Książ” wręczono wydawnictwo „Legendy książańskie”, a pierwszoklasiści zostali wyróżnieni kartami pamiątkowymi „Karkonoski Piotruś”.

Także ich opiekunki – Beata Bandyk, Anna Cieślak, Danuta Hołub, Kinga Topolska oraz Justyna Stankiewicz zostały uhonorowane Dyplomami Honorowymi Zarządu Oddziału PTSM w Kamiennej Górze, a Wiesława Czernik i Beata Kwilińska Dyplomami Honorowymi Zarządu Głównego PTSM wręczono Wiesławie Czernik i Beacie Kwilińskiej Ponadto wszystkie w/w opiekunki zostały wyróżnione Dyplomami Wójta Gminy Kamienna Góra. Ponadto Dyplomy Podziękowania przyznane prze Zarząd Oddziału PTSM otrzymali dyrektor szkoły Honorata Klimczak oraz Wójt Patryk Straus..

Oprócz dyplomów wszystkie wyróżnione osoby otrzymały upominki rzeczowe, w tym tradycyjne od 2015 r „kubki turystyczne” Podsumowania Szkolnego Sezonu Turystycznego 2019..

Łącznie z Podsumowaniem Szkolnego Sezonu Turystycznego, w siedemnastu dotychczasowych działaniach turystyczno-krajoznawczych uczestniczyło ogółem 654 osoby, w tym 577 uczniów, 58 opiekunów oraz 19 edukatorów. Grudniowe turystyczne uroczystości zakończono wspólnym, pamiątkowym „rodzinnym zdjęciem” wszystkich uczestników spotkania.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA