Print

fot. PTSM-JR

W dniu 25 października 2019 roku uczniowie dwóch klas II b oraz II d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Kamiennogórscy tropicieli przyrody uczestniczyli w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej zostali zaproszeni przez edukatora – Monikę Grajek-Trześniowską do świetlicy Centrum, gdzie mogli odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie. Następnie podzieleni na dwa zespoły klasowe przystąpili do ciekawych zajęć tematycznych uzgodnionych wcześniej z pracownicami Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

W świetlicy Centrum pierwszy zespół spotkał się z Moniką Grajek-Trześniowską, która przeprowadziła zajęcia pt. „Wykonanie papieru czerpanego”. Na początku zajęć zapoznała ich krótko z historią i techniką powstawania papieru czerpanego, który wytwarzany jest w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, że papier powstaje z drewna, a dawniej pisano m.in. na papirusie. Następnie prowadząca zajęcia zademonstrowała im poszczególne etapy samodzielnego wykonania papieru czerpanego W dalszej części zajęć wszyscy uczniowie, w ustalonej przez prowadzącą zajęcia edukacyjne kolejności, przystępowali do samodzielnego wykonania swojej kartki papieru czerpanego zaczynając od zanurzenia materiału z celulozą w wodzie, miażdżenia go na bardzo małe kawałki, rozprowadzanie masy w wodzie i czerpanie masy ramką z sitem. Następnie poszczególni drugoklasiści, po przełożeniu tak uformowanej masy sitem, samodzielnie odsączali wodę dłońmi, a odsączoną masę formowali przy użyciu wałka. Po wykonaniu kartki czerpanego papieru przez wszystkich uczniów mali plastycy zostali zaopatrzeni w farbki, pędzle oraz nową ligninę z dużym zaangażowaniem oraz radością przystępując do malowania wykonanej kartki. W ten sposób powstały różnorodne kompozycje plastyczne wykonane według własnego pomysłu każdego uczestnika zajęć. Po ich zakończeniu wszystkie po malowane kartki papieru czerpanego zostały umieszczone na stojakach do wyschnięcia. Każdy z małych plastyków otrzymał wykonaną i pomalowaną przez siebie kartkę papieru czerpanego na pamiątkę.

W tym samym czasie uczniowie drugiego zespołu klasowego brała udział w zajęciach przyrodniczych pt. „Las i jego mieszkańcy” prowadzonych przez edukatora CEEiK „Salamandra” – Ewelinę Klimczak w Sali Muzealnej. W trakcie wstępnej dyskusji nt. lasu mali kamiennogórzanie dowiedzieli się, że wszystkie zwierzęta, które mogli zobaczyć kiedyś żyły w lasach Parku Krajobrazowego „Chełmy”, a teraz pełnią rolę muzealnych eksponatów. Usłyszeli również, że najstarszy eksponat muzealny liczy 117 lat. Ponadto swobodnie wypowiadali się na zadane pytania - „co to jest las?” oraz „jakie zwierzęta mieszkają w naszych lasach”. Następnie każde z uczestników ciekawej przyrodniczej lekcji muzealnej losował nazwę zwierzęcia lub ptaka, a następnie wyszukiwał wylosowane przez siebie zwierzę lub ptaka wśród eksponatów muzealnych. Wśród losowanych gatunków w ekspozycji muzealnej nie było wilka oraz niedźwiedzia. Następnie prowadząca zajęcia edukacyjne – Ewelina Klimczak opowiadała im o obszarach występowania, podstawowych cechach gatunku, pożywieniu, średnich wymiarach i środowisku życia zwierząt lub ptaków. Wśród licznych przedstawicieli leśnej fauny uczniowie wybrali m. in.: bociana białego, bataliona, bielika, pustułkę, puchacza, myszołowa, borsuka, jenota, kunę leśną, lisa popielicę, wiewiórkę i zająca szaraka. Dużą atrakcją dla nich były prezentowane głosy wybranych ptaków oraz zwierząt.

Na zakończenie bardzo ciekawego pobytu w Myśliborzu podeszli do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt prowadzonego przez pracowników CEEiK „Salamandra”, w którym leczone są chore ptaki m. in. kilka gatunków sów oraz duża grupa bocianów. Ewelina Klimczak opowiedziała im o roli zadaniach lecznicy dla zwierząt. Część aktualnych podopiecznych ośrodka, w tym m. in. dwa bociany, umieszczone w osobnych boksach, ma szansę po wyleczeniu ran na powrót w przyszłym roku do swojego naturalnego środowiska, Niektóre z nich mogą jednak pozostać w ośrodku rehabilitacyjnym już do końca życia.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne MONIKĄ GRAJEK-TRZEŚNIOWSKĄ oraz EWELINĄ KLIMCZAK wszyscy biorący udział w przyrodniczej wyprawie do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu otrzymali upominek rzeczowy z logo Centrum – salamandrą plamistą. Po pożegnaniu się z Eweliną Klimczak, udali się z Moniką Grajek-Trześniowską na krótki przyrodniczy spacer. Wędrując wśród okazałych kasztanowców objętych w 1990 r. ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY – ALEJA 27 DRZEW – KASZTANOWIEC ZWYCZAJNY dotarli do drugiego przystanku ścieżki dydaktycznej „Wąwóz Myśliborski” – Słoneczna Łąka.

Stąd powrócili na parking, gdzie wsiedli do autokaru PKS Kamienna Góra, którym po odebraniu swoich pomalowanych kartek czerpanego papieru, pełni niezapomnianych wrażeń z interesujących zajęć powrócili do Kamiennej Góry wypełniając jedną z norm na odznakę „Tropiciel Przyrody”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Paulina Kuliś i Magdalena Majewska - wychowawczynie klas, Magdalena Etryk - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.