aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 24 października 2019 roku uczniowie klasy III a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wybrali się na terenową lekcję przyrody do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa Kamienna Góra. Cykl terenowych lekcji przyrody organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału PTSM oraz Nadleśnictwo Kamienna Góra przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po obejrzeniu w „Kinie za Rogiem” filmu animowanego „Książe Czaruś” żółtym szlakiem turystycznym biegnącym wzdłuż drobi do Betlejem dotarli do Szkółki Leśnej, gdzie powitał ich leśniczy Bartłomiej Dymek oraz zaprosił przybyłych trzecioklasistów do salki edukacyjnej..

Zajęcia przyrodnicze rozpoczęły się od przedstawienia się wszystkich uczestników, a ich imiona zostały zapisane na tablicy. Trzecioklasiści wraz z opiekunami zostali podzieleni przez prowadzącego zajęcia na mniejsze zespoły. Każdy zespół otrzymał również drewnianą sylwetkę mieszkańca lasu: dzika, niedźwiedzia, jelenia, sarny, bobra, lisa lub zająca. Ich pierwszym zadaniem były swobodne wypowiedzi, zapisane na otrzymanych karteczkach, na zadane przez Bartłomieja Dymka pytania - Kocham las za… Kto mieszka w lesie?, Co rośnie w lesie” oraz Co daje nam las? Wszystkie wypowiedzi trzecioklasistów były następnie przez nich odczytywane i przyklejane na tablicy przy kółkach z imionami poszczególnych zespołów.

Następnie wszystkie „zwierzęce zespoły” dostały karty pracy „Policz przysmaki dzików”, z których uczniowie dowiedzieli się czym żywią się mieszkający w naszych lasach dziki. Zwierzęta te poszukują pożywienia ryjąc ziemię, a pokarmem dla nich są: żołędzie, jagody, larwy, ślimaki, jaja, pisklęta, myszy oraz grzyby. Ich zadaniem było uważne policzenie poszczególnych przysmaków dzików i zapisanie wyniku obliczenia w kółku przy nazwie przysmaku. Trzecioklasiści w dużym skupieniu i zaangażowaniem przystąpili do liczenia poszczególnych przysmaków i zapisywania otrzymanego wyniku w kółeczku. Podczas wspólnego ocenianiu poprawności wykonania liczenia przysmaków mogli dokonać poprawienia, ewentualnego błędu w liczeniu lub zapisaniu cyfry, ale wszystkie obliczenia dokonane przez poszczególne „zwierzęce zespoły” były prawidłowe.

Na zakończenie stacjonarnych zajęć w salce edukacyjnej kamiennogórzanie przystąpili do sprawdzianu „Leśna ortografia”. Na otrzymanych od edukatora kartach pracy pod ośmioma leśnymi rysunkami należało uzupełnić podpisy pod nimi brakującymi literami wybierając „u” lub „ó”, „rz” lub „ż” oraz „ch” lub „h”.

Po poprawnym zaliczeniu leśnej ortografii przez wszystkie zespoły uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej mogli ubrać się i wraz z leśniczym Bartłomiejem Dymkiem z wielką ochotą udali się na terenowe zajęcia przyrodnicze do pobliskiego lasu. Spacerując leśną dróżką poznawali na łonie natury warstwową budowę lasu. Prowadzący młodych miłośników przyrody leśniczy Bartłomiej Dymek opowiadał im o poszczególnych piętrach lasu, a trzecioklasiści mieli możliwość obserwacji rosnącej w każdej z nich roślinności. Ściółka to warstwa opadłych liści, gałęzi,  kawałków kory i nasion, a także szczątków zwierząt. Runo leśne jest najniższą warstwą zbudowaną z żywych roślin. Wczesną wiosną ta warstwa jest najbujniejsza.  Wśród roślin runa leśnego można wymienić m. in.: zawilce, przylaszczki, fiołki, konwalie i przebiśniegi, a także krzewinki: wrzosy, borówki, poziomki czy maliny. Do warstwy runa zaliczamy także paprocie oraz grzyby. Podszyt  złożony jest z krzewów i młodych drzew, których wysokość nie przekracza 6 metrów, a najwyższą warstwę tworzą korony różnych gatunków drzew liściastych i iglastych, m.in. dąb, brzoza, buk, lipa, sosna, świerk i modrzew. Wędrując leśnymi ścieżkami wytrwale szukali w terenie „łysego drzewa”, przy którym zatrzymali się zgodnie z wcześniejszym poleceniem leśniczego. Bartłomiej Dymek zapoznał ich z ważną rolą martwego drzewa w lesie. Podczas spaceru zobaczyli również ciekawe okazy porostów nadrzewnych – organizmów bardzo wrażliwych na zanieczyszczenie środowiska, których skład gatunkowy służy m. in. do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z leśniczym BARTŁOMIEJEM DYMKIEM, obserwowali wokół drzewa iglaste oraz liściaste. W pewnym momencie ich wzrok przykuły rosnące w runie leśnym czerwone muchomory, przy których dziewczęta zrobiły sobie krótką „sesję zdjęciową”. Po dojściu do Szkółki Leśnej podziękowali prowadzącemu terenową lekcję przyrody – leśniczemu Bartłomiejowi Dymkowi za bardzo ciekawe zajęcia edukacyjne oraz mile spędzony czas. Po pożegnanie się z nim, w oczekiwaniu na autokar, postanowili odpocząć i posilić się w drewnianej altance.

Po przyjeździe autokaru PKS Kamienna Góra wraz z koleżankami i kolegami z klasy III c w wesołych nastrojach i pełni niezapomnianych wrażeń z terenowej lekcji przyrody w Szkółce Leśnej w Krzeszowie powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekunami uczestników terenowej lekcji przyrodniczej byli Beata Borowska- wychowawczyni klasy, Kinga Jasiurkowska - nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA