aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 21 października 2019 roku uczniowie dwóch klas I c oraz III a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. . Mali kamiennogórscy tropicieli przyrody uczestniczyli w cyklu wycieczek ph. „W harmonii z przyrodą”, który jest organizowany dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej zostali zaproszeni przez edukatora – Monikę Grajek-Trześniowską do świetlicy Centrum, gdzie mogli odpocząć po podróży oraz zjeść drugie śniadanie. Następnie podzieleni na dwa zespoły złożone z uczniów obydwu klas przystąpili do zajęć tematycznych uzgodnionych wcześniej z pracownicami Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

W świetlicy Centrum pierwszy zespół spotkał się z Moniką Grajek-Trześniowską, która przeprowadziła zajęcia pt. „Wykonanie papieru czerpanego”. Na początku zajęć zapoznała ich krótko z historią i techniką powstawania papieru czerpanego, który wytwarzany jest w procesie czerpania, na który składa się etap wyodrębnienia pojedynczych włókien z surowców roślinnych oraz etap formowania papieru z wodnej zawiesiny włókien, odwadnianej na sicie. Ponadto uczniowie dowiedzieli się, że papier powstaje z drewna, a dawniej pisano m.in. na papirusie. Następnie prowadząca zajęcia zademonstrowała im poszczególne etapy samodzielnego wykonania papieru czerpanego W dalszej części zajęć wszyscy uczniowie, w ustalonej przez prowadzącą zajęcia edukacyjne kolejności, przystępowali do samodzielnego wykonania swojej kartki papieru czerpanego zaczynając od zanurzenia materiału z celulozą w wodzie, miażdżenia go na bardzo małe kawałki, rozprowadzanie masy w wodzie i czerpanie masy ramką z sitem. Następnie poszczególni drugoklasiści, po przełożeniu tak uformowanej masy sitem, samodzielnie odsączali wodę dłońmi, a odsączoną masę formowali przy użyciu wałka. Po wykonaniu kartki czerpanego papieru przez wszystkich uczniów mali plastycy zostali zaopatrzeni w farbki, pędzle oraz nową ligninę z dużym zaangażowaniem oraz radością przystępując do malowania wykonanej kartki. W ten sposób powstały różnorodne kompozycje plastyczne wykonane według własnego pomysłu każdego uczestnika zajęć. Po ich zakończeniu wszystkie pomalowane kartki papieru czerpanego zostały umieszczone na stojakach do wyschnięcia. Każdy z małych plastyków otrzymał wykonaną i pomalowaną przez siebie kartkę papieru czerpanego na pamiątkę.

W tym samym czasie druga grupa małych kamiennogórskich adeptów przyrody uczestniczyła w zajęciach przyrodniczych pt. „Las i jego mieszkańcy” prowadzonych przez z-cę dyrektora Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych – Marka Cieślaka w Sali Muzealnej. W trakcie wstępnej dyskusji nt. lasu mali kamiennogórzanie dowiedzieli się, że wszystkie zwierzęta, które mogli zobaczyć kiedyś żyły w lasach Parku Krajobrazowego „Chełmy”, a teraz pełnią rolę muzealnych eksponatów. Ponadto swobodnie wypowiadali się na zadane pytania - „co to jest las?” oraz „jakie zwierzęta mieszkają w naszych lasach”. Następnie każde z uczestników ciekawej przyrodniczej lekcji muzealnej pokazywał wybrany przez siebie eksponat – zwierzęcia lub ptaka, a prowadzący zajęcia edukacyjne Marek Cieślak opowiadał im o obszarach występowania, podstawowych cechach gatunku, pożywieniu, średnich wymiarach i środowisku życia zwierząt oraz ptaków. Wśród licznych przedstawicieli leśnej fauny uczniowie wybrali m. in.: bociana białego, bataliona, bielika, pustułkę, puchacza, myszołowa, borsuka, jenota, kunę leśną, lisa popielicę, wiewiórkę i zająca szaraka. Dużą atrakcją dla nich były prezentowane głosy wybranych ptaków oraz zwierząt.

Na zakończenie bardzo ciekawych zajęć zobaczyli Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt prowadzony przez pracowników CEEiK „Salamandra”, w którym leczone są chore ptaki m. in. sówki i duża grupa bocianów. Monika Grajek-Trześniowska opowiedziała im o roli zadaniach lecznicy dla zwierząt. Część znajdujących się aktualnie w ośrodku zwierząt po wyleczeniu ran wróci do swojego naturalnego środowiska, ale niektóre z nich pozostaną w ośrodku rehabilitacyjnym już do końca życia.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne MARKIEM CIEŚLAKIEM oraz MONIKĄ GRAJEK-TRZEŚNIOWSKĄ wszyscy biorący udział w przyrodniczej wyprawie do CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu otrzymali upominek rzeczowy z logo Centrum – salamandrą plamistą. Po pożegnaniu się z nimi, udali się na parking, gdzie wsiedli do autokaru PKS Kamienna Góra, którym pełni niezapomnianych wrażeń z interesujących zajęć powrócili do Kamiennej Góry wypełniając jedną z norm na odznakę „Tropiciel Przyrody”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Małgorzata Bąk i Janina Żuchewicz - wychowawczyni klas, Magdalena Rembiszewska, Agnieszka Stachowiak i Anna Stech – rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA