aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 17 października 2019 roku uczniowie dwóch klas III a oraz III b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców z terenu Gminy Kamienna Góra przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa mali krzeszowscy Tropiciele Przyrody żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Panku Narodowego, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki i po krótkiej przerwie na zjedzenie drugiego śniadania przystąpili do bardzo ciekawych oraz aktywizujących ich przyrodniczych zajęć edukacyjnych.

Przyrodnicze zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami drzew rosnącymi w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Na początek wszyscy uczniowie otrzymali karty pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu mogli odczytać nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisania nazw drzew przez wszystkich trzecioklasistów zobaczyli na odwrocie kart pracy mapkę terenowej wycieczki z naniesionymi szesnastoma numerami, którymi, na trasie terenowej wycieczki edukacyjnej, zostały oznaczone wybrane drzewa rosnące w lasach karkonoskich w pobliżu Karkonoskiego Banku Genów. Po omówieniu mapki terenu oraz oczekujących ich zadań na leśnej trasie przez prowadzącą zajęcia edukacyjne Martę Kroczek z wielką ochotą wyruszyli z nią na przyrodniczy spacer leśnymi ścieżkami.

Wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, aktywnie wypatrywali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać poszczególne gatunki drzew zwracając uwagę na charakterystyczne cechy kory, liści, igieł lub owoców drzew iglastych - szyszek. Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, których elementy prezentowała im przy poszczególnych, ponumerowanych dla potrzeb wycieczki edukacyjnej, drzewach kierownik Karkonoskiego Banku Genów KPN Marta Kroczek. Przy każdym ponumerowanym drzewie uważnie słuchając informacji o charakterystycznych cechach danego gatunku poznawali nazwę drzewa. Wszystkie nazwy były systematycznie zapisywane przez nich w kartach pracy, a na planach trasy wycieczki mogli zaznaczać sobie numery odszukanych w lesie drzew. Następnie uważnie wypatrywali kolejne ponumerowane drzewo oraz próbowali samodzielne określić nazwy drzew już poznanych w trakcie leśnego spaceru. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Dużą radość i satysfakcję sprawiało im prawidłowe rozpoznanie niektórych gatunków drzew widzianych po raz drugi, w tym: jawora, brzozy, czereśni czy buka m.in. po korze, liściach lub igłach oraz szyszkach.

Po rozpoznaniu i zapisaniu nazw wszystkich szesnastu drzew na zakończenie zajęć wspólnie z Martą Kroczek oraz opiekunkami przystąpili do wykonania ostatniego zadania, którego celem było uzupełnienie wolnych kratek brakującymi wybranymi literkami z zapisanych nazw drzew oraz odczytanie hasła, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Każdy z uczestników przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie mógł swoje karty pracy zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK powrócili do budynku placówki.

W Jagniątkowie prowadzony jest projekt „Reintrodukcja i restytucja Niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest odtworzenie trwałych populacji tego motyla w naszym województwie. Po krótkim odpoczynku Marta Kroczek zaprosiła uczestników wycieczki edukacyjnej do tablicy informacyjnej jednego z najpiękniejszych motyli w Europie – Niepylaka Apollo, przy której opowiedziała im o poszczególnych stadiach cyklu rozwojowego Niepylaka – od gąsienicy (luty – maj), przez stadium poczwarki (maj – czerwiec) po dorosłego motyla (lipiec – październik). Apollo Niepylak Apollo w Polsce występuje jedynie w Pieninach i Tatrach, ale dawniej zamieszkiwał również w Sudetach m. in. w Górach Kruczych. Ponadto uczniowie zobaczyli w gablocie okazy dorosłych motyli, które pochodziły z tegorocznej hodowli i dowiedzieli się, że z jaj wylęgło się około 10.000 dorosłych motyli. Pracownicy KPN wypuścili część z nich m. in. w pobliżu Kruczego Kamienia koło Lubawki, gdzie rośnie roślina żywicielska Niepylaka Apollo rozchodnik wielki. Ponadto zobaczyli jak wygląda stadium poczwarki oraz jaja, z których nie wylęgły się dorosłe osobniki.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów oraz zabawy na placu zabaw.

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia, pod okazałym kasztanowcem, z MARTĄ KROCZEK i podziękowaniu jej za nowe wiadomości przyrodnicze i mile spędzony czas opuścili gościnny dla nich Karkonoski Bank Genów KPN w Jagniątkowie powędrowali na parking skąd pełni niezapomnianych wrażeń autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Krzeszowa.

Ponadto wielu z uczestników wycieczki do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie rozpoczęło wypełnianie zadań regulaminu odznaki TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU SREBRNYM, którą będą zdobywać podczas kolejnych przyrodniczych eskapad poznając m. in. ścieżki dydaktyczne oraz wybrane obiekty przyrodnicze na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz województwa dolnośląskiego.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Wiesława Czernik i Beata Kwilińska – wychowawczynie klas, Justyna Stankiewicz – nauczyciel oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA