Print
fot. PTSM-JR

W dniu 10 października 2019 roku uczniowie dwóch klas II a oraz II b ze Szkoły Podstawowej w Krzeszowie wzięli po raz pierwszy udział w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu uczestnicząc w cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten jest organizowany przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przy wsparciu finansowym Gminy Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Karpacza na parking niedaleko Muzeum Sportu i Turystyki spacerując ul. Obrońców Pokoju zobaczyli odsłonięcie hornfelsów. Jest to skała powstała z łupków łyszczykowych pod wpływem oddziaływania na nie gorącej magmy granitowej, która wtargnęła w ich obręb przed ok. 320 mln lat. Ponadto zobaczyli tam plenerową prezentację skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród nich były m. in.: granit karkonoski, bazalt, łupek łyszczykowy, amfibolit, melafir, piaskowiec i marmur dolomityczny. Następnie leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka skierowali się do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. Uczestnicy wycieczki edukacyjnej spotkali się z edukatorami Aleksandrą Trytek i Patrycją Rachwalską Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje przyrodnicze spotkanie z przyrodą Karkonoskiego Parku Narodowego rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą ochrony prawnej przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech parków narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Ponadto poznali nazwy wybranych parków narodowych, w tym Tatrzański PN, Woliński PN, Ojcowski PN, Biebrzański PN oraz PN Gór Stołowych W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy. W trakcie swobodnych wypowiedzi uczestników zajęć edukacyjnych oraz słuchając ciekawych informacji edukatora CI KPN dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły, stawy oraz potoki górskie. Ponadto poznali zasady poruszania się na terenie parku – wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych oraz rozmawiali o zasadach zachowania się w czasie zwiedzania parku narodowego.

Do kolejnej części zajęć edukacyjnych przeprowadzonych w budynku Centrum przystąpili podzieleni na dwa zespoły klasowe. Jedna z klas pod kierunkiem Aleksandry Trytek wyruszyła na wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę (1603m n.p.m.). To najwyższy szczyk Karkonoszy zbudowany z hornfelsów na granicy polsko-czeskiej. Na szczycie Śnieżki znajduje się jedno z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a mali krzeszowianie wymieniali elementy pogody, w tym temperatura, ciśnienie, wiatr, opady. Zobaczyli również kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ponadto poznając ciekawe karkonoskie miejsca zobaczyli kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowisko, a także urokliwe schroniska – „Śląski Dom” na Równi pod Śnieżką oraz „Samotnia” w Kotle Małego Stawu. Z dużym zaciekawieniem oglądali krótkie filmiki, na których mogli zaobserwować zachowanie się oraz usłyszeć głosy m. in. cietrzewia, podróżniczka (samca i samiczki) . Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach zobaczyli również ich zimowy krajobraz oraz tyczki, które ułatwiają bezpieczną zimową wędrówkę po Karkonoszach.

W tym samym czasie drugi zespół klasowy, pod opieką edukatora Patrycji Rachwalskiej udał się do Sali Warsztatowej. Motywem przewodnim zajęć warsztatowych było poznanie zasad posługiwania się binokularami. Wszyscy uczestnicy warsztatów z uwagą słuchali instrukcji edukatora CI KPN o poszczególnych etapach prawidłowego korzystania z binokularów. Po samodzielnym włączeniu binokularów wyszukiwali wśród eksponatów zgromadzonych na szalkach złocisty minerał, który mogli jako pierwszy oglądnąć w dużym powiększeniu. Tym minerałem okazał się piryt popularnie zwany „złotem głupców”. Następnie mieli możliwość samodzielnego wg własnego wyboru obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: ametyst, kryształ górski, a także elementy roślin – fragmenty kory, liści czy leśnych owoców oraz owady – pszczoły, osy oraz trzmiele. Drugoklasiści z dużym zaangażowaniem oglądali wszystkie znajdujące się na ich szalce eksponaty. Ponadto wszyscy uczniowie na kartkach papieru rysowali kształt obserwowanego przez siebie przy pomocy binokularów wybranego eksponatu.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącymi zajęcia edukacyjne ALEKSANDRĄ TRYTEK oraz PATRYCJĄ RACHWALSKĄ mieli czas na posilenie się.

Po pożegnaniu się z Aleksandrą Trytek dalszą część zajęć odbyli wspólnie z Patrycją Rachwalską. Po wyjściu przed budynek Centrum podeszli do DOMKU LABORANTA. Dawni laboranci suszyli zebrane zioła na przewiewnych poddaszach, a susz - by zabezpieczyć go przed niechcianym pożarem - przechowywali w wolnostojących, niewielkich, kamiennych budynkach. Przy ich domu znajdował się także ogródek, w którym uprawiali rozmaite zioła, stanowiący rodzaj podręcznej apteki. ,W Domku Laboranta zobaczyli ekspozycję prezentującą historię karkonoskich laborantów - cechu zbieraczy ziół z bogato zdobionymi laboranckimi pudełkami na lecznicze części roślin oraz szklane butelki i fiolki, w których trzymano lecznicze mikstury i roztwory, a także różne zioła. Ekspozycję wzbogacają plansze z malowanymi miniaturami leczniczych roślin występujących w Karkonoszach oraz opisem właściwości owych zielonych skarbów Gór Olbrzymich, w tym naparstnicy purpurowej. Zobaczyli również wysuszone zioła lecznicze, w tym len i lipę.

Następnie Patrycja Rachwalska zaprosiła ich na krótki spacer alejkami Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich małego „królestwa” ponad 100 gatunków leczniczych roślin Karkonoszy. Wszystkie są oznaczone i opisane na znajdujących się przy nich specjalnych tabliczkach. Ogród podzielony jest na części odzwierciedlające w swym składzie gatunkowym poszczególne piętra roślinne w Karkonoszach. Wśród roślin rosnących w ogrodzie są m. in. goryczka trójeściowa oraz dzwonek karkonoski, które są symbolami, wraz ze Śnieżką, Karkonoskiego Parku Narodowego .

Po zakończeniu inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN oraz pożegnaniu się z edukatorem - Patrycją Rachwalską pełni niezapomnianych wrażeń oraz nowych wiadomości o karkonoskiej przyrodzie ruszyli w drogę powrotną do Karpacza. W Karpaczu postanowili jeszcze pójść do „Dworu Liczyrzepy”, gdzie w sklepie z górskimi minerałami bardzo chętnie kupowali sobie górskie pamiątki ze swojego pierwszego pobytu na zajęciach edukacyjnych w Centrum Informacyjnym KPN w Karpaczu, do którego bardzo chętnie powróciliby na kolejne spotkanie z karkonoską przyrodą. Skąd autokarem PKS Kamienna Góra w wesołych nastrojach powrócili do Krzeszowa.

Uczestnicy przyrodniczej wyprawy do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu rozpoczęli ponadto wypełnianie zadań do odznaki Tropiciel Przyrody w stopniu brązowym.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Anna Cieślak i Danuta Hołub – wychowawczynie klas oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.