aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PTSM-JR

W dniu 7 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas I a oraz I c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w swojej pierwszej wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki do Centrów Edukacji”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe do Jagniątkowa kamiennogórscy pierwszoklasiści powędrowali niebieskim szlakiem do Karkonoskiego Banku Genów Karkonoskiego Panku Narodowego, gdzie spotkali się z Martą Kroczek – kierownikiem placówki i po krótkiej przerwie na zjedzenie drugiego śniadania przystąpili do bardzo ciekawych oraz aktywizujących ich przyrodniczych zajęć edukacyjnych.

Przyrodnicze zajęcia edukacyjne, których celem było zapoznanie uczniów z wybranymi gatunkami drzew rosnących w karkonoskich lasach obejmowały kilka różnorodnych zadań. Na początek wszyscy uczniowie otrzymali karty pracy z rebusami, z których po rozwiązaniu mogli poznać nazwy ośmiu gatunków drzew: jodła, buk, czereśnia, modrzew, sosna, brzoza, świerk oraz jawor. Po sprawdzeniu prawidłowego zapisania nazw drzew przez wszystkich drugoklasistów zobaczyli na odwrocie kart pracy mapkę terenowej wycieczki z naniesionymi szesnastoma numerami, którymi zostały oznaczone drzewa rosnące w lasach karkonoskich w pobliżu Karkonoskiego Banku Genów. Po omówieniu mapki terenu i oczekujących ich zadań na leśnej trasie przez prowadzącą zajęcia edukacyjne z wielką ochotą wyruszyli z Martą Kroczek na spacer przyrodniczy leśnymi ścieżkami.

Wędrując z Martą Kroczek zgodnie z otrzymanym szkicem trasy, aktywnie wypatrywali w karkonoskim lesie drzewa z numerami oraz przy pomocy prowadzącej zajęcia uczyli się jak rozpoznawać ich gatunek, a także zbierali leżące wokół drzewa liście, igły, fragmenty kory lub szyszki. Zbierane przez siebie elementy poszczególnych drzew liściastych i iglastych przyklejali na posiadanych przez nich dodatkowych kartach pracy tworząc „różnorodne leśne palety” Uczniowie z dużym zaangażowaniem przystępowali do wykonywania poszczególnych zadań wyznaczonych im do realizacji przez prowadzącą zajęcia oraz z uwagą wysłuchiwali informacji dotyczących cech poszczególnych gatunków drzew rosnących w Karkonoszach ucząc się m.in. rozpoznawania drzew po korze oraz igłach lub liściach, które prezentowała im na planszach Marta Kroczek. Przy każdym ponumerowanym drzewie słuchając informacji o charakterystycznych cechach danego gatunku drzewa poznawali ich nazwę. Nazwy drzew były zapisywane przez nich w kartach pracy, a niektórzy z nich na planach zaznaczali sobie numery odszukanych w lesie drzew. Następnie uważnie wypatrywali kolejne ponumerowane drzewo oraz próbowali samodzielne określić nazwy drzew już poznanych w trakcie leśnego spaceru. Wśród gatunków drzew rozpoznawanych przez nich w kolejności były: jawor, sosna, brzoza, modrzew, jodła, czereśnia, buk oraz świerk. Dużą radość i satysfakcję sprawiało im prawidłowe rozpoznanie niektórych gatunków drzew widzianych po raz drugi, w tym: jawora, brzozy, czereśni, świerka oraz buka. Opanowanie umiejętności rozpoznawania podstawowych gatunków drzew liściastych oraz iglastych jest jednym z zadań warunkujących przyznanie odznaki TROPICIEL PRZYRODY w stopniu brązowym.

Po rozpoznaniu i zapisaniu nazw wszystkich szesnastu drzew na zakończenie zajęć wspólnie z Martą Kroczek oraz opiekunkami przystąpili do wykonania ostatniego zadania, którego celem było wpisanie brakujących liter do kratek oraz odczytanie hasła, które brzmiało „Wycięty las szumi już tylko w nas”. Każdy z uczestników przyrodniczej wyprawy do Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie mógł swoje karty pracy zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. Po zrobienie sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z MARTĄ KROCZEK powrócili do budynku placówki.

Po zakończeniu bardzo interesujących zajęć przyrodniczych, które zaangażowały ich małych uczestników był czas na wspólne pieczenie smakowitych kiełbasek przy ognisku przygotowanym przez pracowników Karkonoskiego Banku Genów.

Ponadto część uczniów zobaczyła w namiocie hodowlanym gąsienice oraz poczwarki motyla Niepylak Apollo – jednego z najpiękniejszych motyli Europy. O projekcie „Reintrodukcji i restytucji Niepylaka Apollo na Dolnym Śląsku”, którego celem jest wprowadzenie motyla do środowiska w miejscach, w których Niepylak Apollo dawniej występował, m. in. w Górach Kruczych, ale współcześnie jest nieobecny, opowiadał im Roman Rąpała – kierownik zespołu ds. ochrony środowiska. W Jagniątkowie prowadzona jest także uprawa roślin żywicielskich dla tego motyla rozchodników wielkich dla gąsienic i kwiatów nektarowych dla dorosłych owadów. Jak powiedział Roman Rąpała już 300 sztuk gąsienic tego motyla zostało wprowadzonych do środowiska. Ponadto w miesiącach wakacyjnych podczas turystycznych spacerów szlakami kruczych Gór będzie można spotkać jednego z najpiękniejszych motyli europejskich Niepylaka Apollo latającego w rezerwacie przyrody „Kruczy Kamień”.

Po podziękowaniu za ciekawe zajęcia przyrodnicze poszerzające ich wiedzę o wybranych gatunkach drzew rosnących w karkonoskich lasach i pożegnaniu się z Martą Kroczek opuścili gościnny Karkonoskiego Banku Genów KPN w Jagniątkowie i pełni niezapomnianych wrażeń żwawo pomaszerowali niebieskim szlakiem na przestanek, z którego autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Katarzyna Grzelak i Małgorzata Pawlikowska -wychowawczynie klas, Agnieszka Burczyńska - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA