aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 4 czerwca 2019 roku uczniowie dwóch klas IV a oraz V a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce przyrodniczo-edukacyjnej do Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu w ramach cyklu wycieczek „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

Po przyjeździe do Myśliborza uczestnicy wycieczki edukacyjnej w budynku CEEiK „Salamandra” działającego na obszarze PARKU KRAJOBRAZOWEGO „CHEŁMY”, spotkali się z edukatorami Centrum – Katarzyną Buczak oraz Aleksandrą Panek, które po krótkim odpoczynku po podróży oraz zjedzeniu drugiego śniadania zaprosiły ich na pierwszą część przyrodniczych zajęć edukacyjnych. Młodzi lubawczanie do zajęć przystąpili podzieleni na dwa zespoły klasowe.

W Salce Muzealnej, w której znajduje się w niej stała ekspozycja „Chełmy nasz wspólny dom” jako pierwsi przystąpili uczniowie klasy IV a.. Zajęcia w Salce Muzealnej poprowadziła Katarzyna Buczak, a czwartoklasiści uczestniczyli w zajęciach pt. „Las i jego mieszkańcy”. Zajęcia rozpoczęły się od swobodnych wypowiedzi dotyczących form ochrony przyrody, wśród których wymienione zostały” park narodowy, rezerwat przyrody, pomnik przyrody oraz park krajobrazowy. Prowadząca zajęcia opowiedziała im o Parku Krajobrazowym „Chełmy”, jednym z 12. Parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, który został utworzony w 1992 r. obejmując swoim zasięgiem 15990,76 ha., a wokół Parku wyznaczono otulinę o powierzchni 12470,83 ha.

W dalszej części zajęć Katarzyna Buczak zapoznawała młodzież ze zwierzętami, które żyją na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” prezentując ich wypreparowane eksponaty. Wśród omawianych zwierząt były m. in.: lis, borsuk, jenot, muflon, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, gronostaj, łasica, wydra oraz popielica. Słuchając opowiadania edukatora o poszczególnych przedstawicielach fauny młodzi lubawczanie dowiadywali się wielu interesujących informacji o mieszkańcach lasu m. in.: czym żywią się muflony, jakie są różnice pomiędzy rogami i porożem zwierząt, zmianie ubarwienia w zależności od pory roku u gronostaja lub co to jest hibernacja?

Następnie podzieleni na 2-osobowe zespoły, wyposażeni w karty pracy, w karty pomocnicze ze zdjęciami zwierząt oraz atlasami do rozpoznawania zwierząt, z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonania pierwszego zadania polegającego na prawidłowym rozpoznaniu 16-stu zwierząt i wpisaniu ich nazw do karty pracy. Kolejnym zadaniem było połączenie 8-miu gatunków: jeleń, bocian. lis, borsuk, łasica, dzik, popielica, sarna i dzik z odpowiednim pożywieniem. Trzecie zadanie polegało na uzupełnieniu ośmiu zdań brakującymi wyrazami. Następnie poszczególne zespoły wymyślały zagadkę o wybranym przez siebie zwierzęciu poznanym podczas zajęć, które po odczytaniu danej zagadki rozpoznawali wszyscy pozostali uczestnicy ciekawej lekcji przyrodniczej. Na zakończenie tej części zajęć Katarzyna Buczak opowiedziała im o wybranych gatunkach ptaków, których można spotkać w Parku Krajobrazowym „Chełmy”. Wśród nich były m. in.: bielik (największy w ekspozycji), żuraw, łabędź niemy i krzykliwy, bocian czarny, myszołów, pustułka, sokół wędrowny, sójka, przedstawiciele dziuplaków oraz sowy – puszczyk, puchacz, uszatka. Ponadto opowiedziała im o Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt Dzikich działającym przy Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra”.

W tym samym czasie uczniowie klasy V a przystąpili do zajęć stacjonarno-terenowych pt. „Mali mieszkańcy rzeki”. W Sali Seminaryjnej edukator CEEiK „Salamandra” Aleksandra Panek zapoznała ich z organizmami bezkręgowymi (wypławki, rureczniki, jętki, widelnice, chruściki, muchówki, mustykowate, pajęczaki). Następnie w mniejszych zespołach wyposażeni w sprzęt do wyławiania bezkręgowców z wody udali się nad potok Jawornik, gdzie przystąpili do wyławiania różnych organizmów bezkręgowych m. in. spod kamieni. Po mniej lub bardziej udanych połowach powrócili do Sali Seminaryjnej, gdzie przy pomocy mikroskopów mogli obserwować budowę organizmów w dużym powiększeniu. Wszystkie zespoły zostały ponadto wyposażone w klucze do oznaczania gatunków organizmów bezkręgowych, które umożliwiały im na prawidłowe określenie nazwy obserwowanego bezkręgowca.

Na zakończenie udanej wyprawy przyrodniczej do Myśliborza Aleksandra Panek zaprosiła uczestników zajęć na teren Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Dzikich i Chronionych przybliżając im rolę oraz zadania lecznicy dla zwierząt. W wolierach służących do rehabilitacji zwierząt zobaczyli bociany. Ponadto przystanęli przy tablicy „Ile czasu trzeba na degradację w środowisku”, z której dowiedzieli się m. in., że gumowa opona potrzebuje na to 50-60 lat, a sznurek z sztucznego tworzywa aż trzysta lat. Dlatego bardzo ważna jest dla naszego środowiska właściwa segregacja odpadów komunalnych, w tym m.in. plastikowych butelek oraz metalowych puszek.

Ponadto w trakcie pobytu w Myśliborzu uczestnicy wycieczki zaliczyli po 12 punków do odznaki TURYSTA PRZYRODNIK.

Po podziękowaniu edukatorom Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa Katarzynie Buczak oraz Aleksandrze Panek za interesujące informacje poszerzające ich wiedzę przyrodniczą oraz mile spędzony czas udali się na parking, skąd autokarem PKS Kamienna Góra pełni niezapomnianych wrażeń z pierwszego pobytu w „Salamandrze” w Myśliborzu powrócili do Lubawki.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA