aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot PTSM-JR

W dniu 4 czerwca 2019 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatora centrum Aleksandrę Trytek. Młodzi kamiennogórzanie wzięli udział w cyklu „wycieczki edukacyjne do Centrów Edukacji” organizowanego dla młodych mieszkańców naszego miasta przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra skierowali się leśnymi ścieżkami do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. W budynku Centrum spotkali się z edukatorem Aleksandrą Trytek, która zaprosiła uczestników przyrodniczej wyprawy w Karkonosze na terenową wycieczkę po ścieżce przyrodniczej „Dolina Wilczego Potoku”.

Spacerując ścieżką przekroczyli mostek na tytułowym Wilczym Potoku, którego nazwa nawiązuje do bytujących w karkonoskich lasach ponad 150 lat temu wilków. Ponadto dowiedzieli się, że w karkonoskich lasach bytują głównie jelenie, a na fotopułapkach można zaobserwować ponownie wilki oraz rysie, które w swoich wędrówkach omijają miejsca licznie odwiedzane przez turystów. Wędrując ścieżką turystyczną dotarli do miejsca z tablicą „Karkonoski Park Narodowy”, który w tym roku obchodzi 60-tą rocznicę utworzenia. Przy niej dowiedzieli się, że w Polsce mamy 23 parki narodowe, które są najwyższą formą prawnej ochrony przyrody w Polsce. Ich nazwy nawiązują m. in. do pasm górskich (np. Tatrzański PK) czy miejscowości (np. Kampinoski PN).Ponadto usłyszeli, że największym z nich jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy. Z kolei najstarszymi parkami narodowymi są utworzone w 1932 r. Pieniński PN oraz Białowieski PN, a najmłodszym jest Park Narodowy Ujścia Warty utworzony w 2001 r.

Niebawem dotarli do starego, przełamanego buka. Jego pień oblepiony hubami, stoi jeszcze wśród innych drzew, a powalona przez wiatr górna część wraz z konarami leży na ziemi, coraz bardziej porośnięta grzybnią, pokryta mchami i butwiejącymi liśćmi. Aleksandra Trytek, w tym miejscu, opowiedziała czwartoklasistom o roli martwego drewna w lesie, które pełni kluczową i wieloraką rolę w naturalnym ekosystemie leśnym, zapewniając kontynuację życia w lesie. Spacerując szeroką leśną drogą mogli zaobserwować liczne grodzenia indywidualne, w których wzrastają sadzonki buka, a także plastikowe osłony na jodłach chroniące je przed spałowaniem. Ponadto na wierzchołkach młodych drzew umieszczane są spiralki lub warstwa repelentów – jest to skuteczne zabezpieczenie przed zgryzieniem pędów wzrostu przez zwierzęta leśne. Następnie doszli do przystanku „Przebudowa drzewostanu”, gdzie zobaczyli dwa odmienne fragmenty lasu – pierwszy, będący jednogatunkową monokulturą świerkową, a drugi poddany przebudowie drzewostanu. Prowadząca edukacyjne zajęcia terenowe opowiedziała im, że naturalne zbiorowiska leśne: grądy, buczyny i bory jodłowo-świerkowe w XIX w dla potrzeb gospodarki zastąpiono szybko rosnącą monokulturą świerkową charakteryzującą się małą odpornością na zagrożenia powodowane przez czynniki natury ożywionej (choroby grzybowe, owady – np. kornik drukarz) i nieożywionej (wiatr, opady atmosferyczne).. Niekorzystną sytuację spotęgowały emisje przemysłowe i „kwaśne deszcze” doprowadzając w tatach 80-tych ubiegłego wieku do ogłoszenia stanu klęski ekologicznej. Od lat 90-tych prowadzony jest proces przebudowy gatunkowej drzewostanu, czyli przekształcanie litych drzewostanów świerkowych na lasy mieszane z przewagą buka, jawora i jodły oraz bory jodłowo-świerkowe. Ponadto uczestnicy przyrodniczego spaceru zobaczyli jak rozróżniać świerka od jodły.

Stąd dotarli do przystanku „Wilczy Potok”. Wilczy Potok jest lewym dopływem Łomniczki, który bierze swe źródło na stoku Kopy i ma niecałe 2 km. długości. W miejscu postoju strumień uformował dolinę w kształcie litery V nazywaną doliną wciosową. W korycie potoku zwracają uwagę olbrzymie bloki skalne. Po zrobieniu sobie wspólnego zdjęcia powędrowali ścieżką turystyczną zatrzymując się archiwum genetycznym jodły pospolitej, a następnie dotarli do zagospodarowanego miejsca odpoczynku z wiatą, stołami i ławkami przy Betonowym moście.

Po odpoczynku przeznaczonym na posiłek postanowili kontynuować przyrodniczy spacer leśnymi dróżkami ścieżki przyrodniczej oraz spotkanym żółtym szlakiem dotarli pzed budynek Centrum informacyjnego KPN w Karpaczu.

Po podziękowaniu za czas spędzony na łonie natury oraz przekazane interesujące wiadomości o karkonoskiej przyrodzie oraz pożegnaniu się z Aleksandrą Trytek znaleźli jeszcze czas na pamiątkowe zakupy, a następnie żwawo powędrowali do centrum Karpacza skąd autokarem powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Joanna Bodzek + wychowawczyni klasy, Marcin Tadeusz - rodzic oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Krajoznawstwa Regionu PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA