Print

fot. PTSM-JR

W dniu 27 maja 2019 roku uczniowie dwóch klas VI b oraz VIII a ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze uczestniczyli w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Książańskiego Parku Krajobrazowego w ramach cyklu wycieczek „W harmonii z przyrodą”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe autokarem PKS Kamienna Góra na parking obok Stadniny Ogierów uczestnicy wycieczki podeszli dotarli do ławeczek na pomnikowej alei lip drobnolistnych, gdzie mogli zjeść drugie śniadanie wykorzystując czas oczekiwania na spotkanie z edukatorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział w Wałbrzychu.

Po przywitaniu się z Piotrem Ciężkim zostali zaproszeni na spacer pomnikową aleją okazałych lip drobnolistnych. Przechodząc obok Stadniny Ogierów dotarli do bramy wejściowej na ŚCIEŻKĘ DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZĄ „DOLINA RÓŻANECZNIKÓW”.

Słuchając edukatora dowiedzieli się, że znajdują się na terenie KSIĄŻAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, który został utworzony w 1981 r. na obszarze 3.155 ha, a jego otulina, czyli obszar ochronny ma 5.933 ha. Jest on jednym z 12-stu parków krajobrazowych na terenie województwa dolnośląskiego, a jego utworzenie miało na celu zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego w Sudetach Środkowych. Około 87% powierzchni parku zajmują lasy. Ponadto dowiedzieli się, że wśród innych form ochrony przyrody w Polsce (ogółem mamy ich dziesięć) są pomniki przyrody oraz najważniejsza z prawnych form – park narodowy, a uczestnicy wycieczki wymienili nazwy dwóch parków narodowych na terenie województwa dolnośląskiego – Karkonoski Park Narodowy oraz Park Narodowy Gór Stołowych.

Następnie rozpoczęli poznawanie walorów przyrodniczych parku krajobrazowego, zatrzymując się przy ośmiu tablicach-przystankach, przy których prowadzący zajęcia edukacyjne Piotr Ciężki przekazywał im ciekawe informacje o roślinach chronionych rosnących w parku oraz o zwierzętach i ptakach – leśnych mieszkańcach, których można spotkać dopuszczając przyrodę do głosu. Ich wzrok przykuwały liczne krzewy różaneczników zwanych również rododendronami, które zasiedlają stanowiska zacienione, o dużej wilgotności powietrza. Różaneczniki to rodzaj roślin z rodziny wrzosowate, w stanie naturalnym występujących głównie w Azji. Zostały one sprowadzone przez władającą zamkiem rodzinę Hochbergów na prośbę Księżnej Daisy von Pless. Gatunkiem różanecznika występującym w Książańskim Parku Krajobrazowym jest różanecznik katawbijski, zwany inaczej rododendronem fioletowym. Wśród zwierząt zamieszkujących książańskie lasy można zobaczyć m.in. sarnę europejską, jelenia szlachetnego, lisa rudego, dzika euroazjatyckiego czy wiewiórkę pospolitą oraz kunę leśną Ponadto na terenie parku możne spotkać muflony – gatunek ssaków parzystokopytnych pierwotnie występujący tylko na Korsyce i Sardynii, później introdukowany w wielu miejscach Europy. Spacerując alejką Doliny Różaneczników mieli możliwość zaobserwowania na drzewach różnych budek lęgowych – specjalnych konstrukcji, przeznaczonych na gniazda i miejsca schronienia dla zwierząt, głownie dla ptaków, ssaków, ale także dla owadów. Po przyrodniczym spacerze dotarli do zagospodarowanego miejsca odpoczynku z funkcjonalną wiatą, gdzie zrobili sobie krótki odpoczynek, a następnie wyruszyli z Piotrem Ciężkim na poznanie trzech ostatnich tablic informacyjnych prezentujących ptaki leśne (m. in. puszczyk zwyczajny, dzięcioł duży, kowalik zwyczajny czy sikora bogatka), opisującą różnorodne odmiany paproci, które mogli zobaczyć na alejce paprociowej oraz wybrane gatunki drzew liściastych (buk zwyczajny, grab pospolity, dąb szypułkowy, robinia akacjowa, klon zwyczajny i jarząb pospolity), które rosną w lesie mieszanym Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Spacerując POMNIKOWĄ ALEJĄ LIP DROBNOLISTNYCH powstałej w 1715 r., na której rośnie aż 275 pomnikowych starych lip dotarli do kolejnej POMNIKOWEJ ALEI LIP DROBNOLISTNYCH, która dochodzi do MAUZOLEUM RODZINY HOCHBERGÓW. W kaplicy grobowej w 1943 r. została pochowana księżna Maria Teresa Olivia Hochberg von Ples zwana Daisy (Stokrotka), jedna z najbardziej interesujących postaci w historii zamku, żona Jana Henryka XV Hochberga, która spędziła w nim 50 lat swojego życia. .Ponadto poznali jak oznakowane są pomniki przyrody ożywionej drzewa – zieloną tabliczką z napisem „POMNIK PRZYRODY” oraz wizerunkiem orła – godła Polski.

Stąd spacerując ogrodowymi alejkami Spacerując alejką dotarli do ZAMKU KSIĄŻ. Wybudowany przez księcia świdnicko-jaworskiego BOLKA I SUROWEGO w XIII w., którego właścicielem przez kilka stuleci była rodzina von Hochbergów niemieckiego rodu arystokratycznego (od 1509r do 1941r.). Z punktu widokowego zobaczyli, trzeci co do wielkości w Polsce, główny budynek ponad 700-letniego zamku, który w tym okresie był kilka razy rozbudowywany i ma ponad 400 pomieszczeń, a 5-osobowa rodzina Hochbergów posiadała 300 osób służby. Zamek położony jest na urwistym cyplu górującym nad głębokim przełomem rzeki Pełcznicy. Przez wieżę bramną weszli na Dziedziniec Honorowy znajdując czas na czas na chwilę odpoczynku, dokonanie zakupu drobnych pamiątek w zamkowym sklepie lub lodów.

Ponadto przed wejściem do zamku zobaczyli dwie zabytkowe armaty.

Stąd udali się na punkt widokowy znajdujący się na Skale Olbrzyma, z którego mona podziwiać ZAMEK KSIĄŻ. Teren ten objęty jest także obszarową formą ochrony jako REZERWAT PRZYRODY „PRZEŁOMY POD KSIĄŻEM”. Gdy zaczął kropić drobny deszczyk Aleją Rodziny Hochbergów, mijając po drodze krzewy cennych roślin różaneczników i azalii pochodzących z Azji Wschodniej spacerowali Przed wejściem na dziedziniec zamkowy postanowili posilić się na ławeczkach. Przez wieżę bramną weszli na Dziedziniec Honorowy, gdzie zrobili sobie pamiątkowe, grupowe zdjęcie. Po wysłuchaniu nowych informacji z historii zamku i jego mieszkańcach znaleźli czas na chwilę odpoczynku oraz dokonanie zakupu drobnych pamiątek w zamkowym sklepie. Ponadto przed wejściem do zamku zobaczyli dwie zabytkowe armaty.

Następnie Piotr Ciężki poprowadził ich alejkami Tarasu wejściowego, gdzie zobaczyli m. in. okazały mamutowiec olbrzymi – jedne z największych drzew świata Stąd alejkami Sudeckiego Ogrodu Dendrologicznego oraz pomnikową aleją lip drobnolistnych, obok której na łące pasły się konie, doszli do tablicy informacyjnej „KSIĄŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY”. Nad nazwą Parku na czerwonym tle umieszczony był także biały orzeł – Godło Polski, Dowiedzieli się, że w ten sposób oznakowane są granice obszarowych form prawnej ochrony przyrody.

Po zrobieniu sobie wspólnego, pamiątkowego zdjęcia z prowadzącym wycieczkę edukacyjną PIOTREM CIĘŻKIM oraz podziękowaniu za bardzo mile spędzony czas i nowe wiadomości o ochronie przyrody pożegnali się z nim i alejkami SUDECKIEGO OGRODU DENDROLOGICZNEGO udali się na parking, z którego w wesołych nastrojach powrócili do Kamiennej Góry.

Ponadto uczestnicy wycieczki edukacyjno-przyrodniczej aktywnie zdobywający odznakę Turysta Przyrodnik zdobyli w trakcie jej trwania po 13 pkt do poszczególnych stopni odzmaki.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki edukacyjnej sprawowali Beata Mrozowska-Paździur – wychowawczyni obu klas, Ewa Marchwińska i Andrzej Zmitrowicz – rodzice oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.