aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. PTSM-JR

W dniu 30 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy IV a ze Szkoły Podstawowej w Lubawce uczestniczyli w swojej pierwszej wycieczce do Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu przeprowadzonej w ramach cyklu wycieczek ph. „Wycieczki edukacyjne i przyrodnicze”, organizowanego dla młodzieży szkolnej naszego powiatu przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

Po przyjeździe do Karpacza spacerując ul. Obrońców Pokoju zobaczyli odsłonięcie hornfelsów. Jest to skała powstała z łupków łyszczykowych pod wpływem oddziaływania na nie gorącej magmy granitowej, która wtargnęła w ich obręb przed ok. 320 mln lat. Ponadto zobaczyli tam plenerową prezentację skał, z których zbudowane są Karkonosze. Wśród nich były m. in.: granit karkonoski, bazalt, łupek łyszczykowy, amfibolit, melafir, piaskowiec i marmur dolomityczny.

Następnie skierowali się leśnymi ścieżkami, obok górskiego potoku Łomniczka do Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., gdzie w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze mieści się Centrum Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego. W nim spotkali się z Aleksandrą Trytek - edukatorem CI KPN. Po krótkim odpoczynku, przeznaczonym na konsumpcję drugiego śniadania przystąpili do zajęć edukacyjnych.

Swoje spotkanie z karkonoską przyrodą rozpoczęli w Sali Informacyjnej. Zajęcia rozpoczynały się od swobodnej dyskusji o PARKU NARODOWYM, który jest najwyższą formą prawnej ochrony przyrody w Polsce. Każdy z dwudziestu trzech Parków Narodowych obejmuje swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Wymieniali także nazwy innych parków narodowych utworzonych w górach, na nizinach lub nad morzem. Słuchając informacji Aleksandry Trytek dowiedzieli się, że nazwy poszczególnych parków narodowych nawiązują m. in. do pasm górskich np. Tatrzański Park Narodowy lub miejscowości np. Kampinoski Park Narodowy. Ponadto dowiedzieli się, że największym obszarowo parkiem narodowym jest Biebrzański Park Narodowy, a najmniejszym Ojcowski Park Narodowy. Z kolei najstarszymi parkami są Białowieski PN oraz Pieniński PN, a najmłodszym jest utworzony w 2001 r. Park Narodowy Ujście Warty.

W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali elementy przyrody, z którymi kojarzy im się Park Narodowy np. zwierzęta, rośliny, skały, ukształtowanie terenu, które zostało szczegółowo omówione przez Aleksandrę Trytek. Ważnym elementem tej części zajęć była dyskusja związana z poznawanie prawidłowych zasad dokarmiania zwierząt. Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy oraz rozmawiali o zasadach zachowania się podczas zwiedzania parku narodowego, który można zwiedzać wędrując wyznaczonymi szlakami turystycznymi. Prowadząca zajęcia edukacyjne zapoznała wycieczkowiczów z piętrami roślinności w Karkonoszach: regiel dolny (500-1000 m. n.p.m.), regiel górny (1000-1250 m. n.p.m.), piętro podalpejskie (kosodrzewina – 1250-1450m. n.p.m.) oraz piętro subalpejskie (1450-1602m. n.p.m.). W dalszej części zajęć odbyli wirtualny spacer po Karkonoszach przy pomocy wielkoformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D, podczas którego zobaczyli m. in.: Śnieżkę (1602 m. n.p.m.) z jednym z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a także ostatnie schronisko na trasie na Śnieżkę – „Dom Śląski” Na najwyższym szczycie Karkonoszy zobaczyli również kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, a od niedawna również Karpacza. Uczestnicząc w wirtualnym spacerze po Karkonoszach i słuchając Aleksandry Trytek poznali także torfowiska na Równi pod Śnieżką, kotły polodowcowe oraz schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli żagnicę północną – to ważka relikt polodowcowy, a w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce. Na krótkich filmikach zobaczyli oraz usłyszeli głosy podróżniczka (samca i samiczki) i cietrzewia. Dowiedzieli się także, że niektóre szlaki turystyczne zamykane są w okresach lęgowych ptaków, w tym sokoła wędrownego, najszybszego zwierzęcia świata.

Podczas przerwy część z nich zainteresowała się modelem dotykowym wschodnich Karkonoszy, który w dokładny sposób odzwierciedla detale rzeźby terenu, takie jak doliny rzeczne i polodowcowe, kotły polodowcowe, moreny, spłaszczenia wierzchowinowe, granitowe skałki itd. Dziesięć wybranych form terenu, zaopatrzonych jest na modelu w przyciski, po których naciśnięciu, na monitorze nad modelem uruchamia się animacja obrazująca powstawanie owych form, w tym: torfowiska w Dolinie Łomnicy, kotła Wielkiego Stawu z jeziorem polodowcowym, stożka usypiskowego w kotle Małego Stawu, doliny rzecznej Łomniczki, granitowych ostańców skalnych - Pielgrzymów, zrównania wierzchowinowego - Równia pod Śnieżką, gruntów strukturalnych, moren, spływów gruzowych w kotle Łomniczki i niszy niwalnej Biały Jar.

Po przejściu do Sali Warsztatowej mieli możliwość utrwalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze. Wśród skał i minerałów były m. in.: piryt (popularnie zwany „złotem głupców”), ametyst, kryształ górski, kwarc czy szafir. Ponadto wszyscy uczniowie na kartkach papieru rysowali kształt obserwowanego przez siebie przy pomocy binokularów wybranego eksponatu. Zaangażowanie uczniów oraz wykonanie tego zadania zostało dobrze ocenione przez prowadzącą zajęcia.

Na zakończenie inspirującego pobytu w Centrum Informacyjnym KPN uczestnicy wycieczki edukacyjnej przeszli do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich, gdzie zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie z prowadzącą zajęcia edukacyjne ALEKSANDRĄ TRYTEK, która zachęciła młodych lubawczan do ponownego odwiedzenia Centrum Informacyjnego KPN. Po podziękowaniu jej za przekazane wiadomości o karkonoskiej przyrodzie oraz mile spędzony czas pożegnali się z nią i wyruszyli w drogę powrotną do Karpacza. Pobyt w Karpaczu przeznaczyli na zwiedzenie ekspozycji wystawowych Muzeum Sportu i Turystyki, w którym zobaczyli m. in. trzy interesujące wystawy stałe: Geneza i rozwój turystyki w Karkonoszach, Z dziejów sportów zimowych oraz Ochrona przyrody. Ponadto znaleźli jeszcze czas na dokonanie drobnych pamiątkowych zakupów na pobliskim straganie. Następnie, pełni niezapomnianych wrażeń, autokarem PKS Kamienna Góra powrócili do Lubawki.

Zadowoleni z udanej wycieczki zdobyli ponadto po 12 pkt. do odznaki „Turysta Przyrodnik”.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali Ewa Bienias – wychowawca klasy, Ewelina Pacholarz – rodzic oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA