aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot PTSM-JR

W dniu 5 kwietnia 2019 roku. uczniowie klasy II e ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze, wypełniając jedno z zadań do zdobycia odznaki Tropiciel Przyrody, wybrali się na krótką wycieczkę przeprowadzoną w ramach regionalnych lekcji przyrodniczych ph. „Moje miasto – Kamienna Góra” organizowanych dla młodych mieszkańców naszego miasta przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Kamiennogórscy drugoklasiści wzięli udział w pieszej wycieczce, której celem jest poznanie wybranych kamiennogórskich pomników przyrody. Po wyjściu z budynku szkoły żwawo powędrowali ul. Parkową, a następnie obok Targu Miejskiego dotarli do ul. Stanisława Staszica, gdzie doszli do okazałego DĘBU SZYPUŁKOWEGO ustanowionego POMNIKIEM PRZYRODY rozporządzeniem Wojewody Jeleniogórskiego w 1994 r. Na drzewie dostrzegli zieloną tabliczką POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Z rejestru pomników przyrody RDOS można wyczytać, że posiada on 375 cm obwodu w pierśnicy, ma 24 m wysokości, a jego wiek szacowany jest na około 120-150 lat. Uczestnicy wycieczki, przy użycie taśmy mierniczej zmierzyli jego aktualny obwód, który wynosi 390 cm. Ponadto dowiedzieli się co to jest pierśnica drzewa i jak się ją wyznacza.

Następnie podeszli do barierek nad rzeką Bóbr i zobaczyli na lewym brzegu rzeki drzewa oznaczone tabliczkami POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Po porównaniu kory z poprzednim pomnikiem przyrody poznali, że są to dęby tworzące SZPALER DĘBÓW SZYPUŁKOWYCH rosnących wzdłuż rzeki Bóbr na ul. Staszica. Na lewym brzegu Bobru ochroną prawną jako POMNIK PRZYRODY zostało objętych 19 drzew tego gatunku rozporządzeniem nr 20/94 Wojewody Jeleniogórskiego z 13 maja 1994 r. Ponadto dowiedzieli się jak można prawidłowo określić poszczególne brzegi rzeki. Stąd ul. Mostową skierowali się na ul. Papieża Jana Pawła II i po przekroczeniu mostu na rzece Bóbr dostrzegli kolejne drzewo z zieloną tabliczką POMNIK PRZYRODY PRAWEM CHRONIONY. Tabliczką oznaczony jest KLON SREBRZYSTY ustanowiony pomnikiem przyrody rozporządzeniem nr 2/92 Wojewody Jeleniogórskiego z 24 marca 1992 r.

Po zrobieniu sobie pamiątkowego zdjęcia z pomnikiem przyrody w tle udali się ul. Broniewskiego, gdzie na terenie Spółki Mieszkaniowej, gdzie uważni Tropiciele Przyrody wypatrzyli kolejne drzewo z zieloną tabliczkę – była to okazała lipa drobnolistna. Po kilkunastu metrach dostrzegli okazały kasztanowiec zwyczajny, a uczestnicy wycieczki szybko dostrzegli na drzewie zieloną tabliczkę z Godłem Polski oraz napisem „Pomnik przyrody prawem chroniony”. Ponadto zobaczyli rosnące na kasztanowcu gałązki klonu zwyczajnego. Mimo oznaczenia obu drzew zieloną tabliczką „pomnik przyrody” nie są one ujęte w rejestrze pomników przyrody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Nadzór nad ustanowionymi POMNIKAMI PRZYRODY rosnącymi w naszym mieście sprawuje BURMISTRZ MIASTA, a ustanowienie pomnika przyrody, lub zniesienie jego ochrony prawnej, następuje w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy, po uzgodnieniu z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Stąd w wesołych nastrojach powrócili do swojej szkoły. Dla wielu z nich poznanie trzech kamiennogórskich pomników przyrody oznacza spełnienie wszystkich warunków wymaganych do przyznania im pierwszej odznaki krajoznawczej TROPICIEL PRZYRODY W STOPNIU BRĄZOWYM. Po dokonaniu odpowiednich wpisów do książeczek odznaki, zweryfikowaniu i przyznaniu odznak zostaną one wręczone małym kamiennogórzanom podczas tradycyjnego Podsumowania Szkolnego Roku Turystycznego, którego przeprowadzenie planowane jest na czerwiec 2019 roku.

Opiekunami młodych miłośników przyrody byli Izabela Sproch – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA