aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

REKLAMA

esmedia

Najnowsze

fot. PTSM-ZD

W dniu 21 marca 2019 roku uczniowie klasy VI a ze Szkoły Podstawowej w Chełmsku Śląskim w poszukiwaniu wiosny wybrali się na wycieczkę autokarowo - pieszą do Krzeszowa. Tym samym rozpoczęli sezon turystyczny 2019 r. uczestnicząc w cyklu wycieczek „Poznajemy Powiat Kamiennogórski” organizowanym dla młodzieży szkolnej powiatu kamiennogórskiego przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze przy wsparciu finansowym Powiatu Kamiennogórskiego.

 

W ramach wycieczki zwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, po którym oprowadzał młodych miłośników historii regionu przewodnik Sanktuarium – Marek Rzeszutek. Zwiedzanie rozpoczęli od Bazyliki Mniejszej pw. Wniębowzięcia NMP, która jest największą barokową świątynią Śląska o kubaturze 118 210 m3 . Zasłużenie nazwana Złotym Domem wzniesionym ,,ku czci wielkiej Matki boskiego Emanuela” przez opata Innocentego Fritscha w latach 1728 - 1735. Dominantą wnętrza Bazyliki jest 24-metrowy ołtarz główny, którego dekorację rzeźbiarską i snycerską stworzył A. Dorasil z warsztatem, według projektu F. Brokoffa. Retabulum ozdobione posągami 9 chórów anielskich przywodzi na myśl wersety Exaltata es sancta Dei Genitrix super choros Angelorum ad caelestia regna .W centrum nastawy zawisło płótno czeskiego Rubensa - Piotra Jana Brandla, przedstawiające Wniebowzięcie NMP. Asumpta wertykalnie unosi się ku spotkaniu z Oblubieńcem, który ją oczekuje wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Przy pustym grobie zgromadzili się apostołowie, z których część zapatrzona jest w mogiłę, a niektórzy już zauważyli Maryję podążającą ku światłości niebiańskiej. Pod obrazem Brandla, w ozdobnej ramie umieszczono niewielką ikonę Matki Bożej Łaskawej. Cudowny obraz Bogurodzicy jest datowany na XIII stulecie, co czyni go najstarszą ikoną w Polsce i w Europie Środkowej. Dnia 2 czerwca 1997 r. została ukoronowana w Legnicy przez św. Jana Pawła II.

Następnie zwiedzali Kościół bracki pw. Świętego Józefa. Kościół p.w. św. Józefa został wzniesiony w latach 1690 - 1696 przez opata Bernarda Rosę. Pierwotnie kościół służył jako świątynia parafialna, do której przybywała okoliczna ludność Krzeszowa.. W krzeszowskiej świątyni ową biblią dla ubogich stał się monumentalnych rozmiarów cykl fresków. Obrazowanie na poziomie sermo humilis miały dotrzeć do szerokiej masy odbiorców, przemawiając zarówno do elity i do ludzi prostych. Wspomnianym establishmentem byli członkowie założonego 19 marca 1669 r. bractwa św. Józefa. Dnia 19 marca 1995 r. w diecezji legnickiej bractwo św. Józefa zostało reaktywowane, a pierwszym rektorem ustanowiono ks. Władysława Bochnaka. Jego następcą w funkcji rektora został ks. Marian Kopko, obecny proboszcz i kustosz krzeszowskiego sanktuarium.

Z kościoła brackiego udali się do Mauzoleum Piastów Śląskich, które jest miejscem spoczynku fundatorów opactwa, będąc jednym z największych mauzoleów Europy. Pomimo funeralnego charakteru, grobowiec przesiąknięty jest eschatologiczną radością, wyrażoną przez symfonię barw z światła, złota i różnobarwnych stiuków. Kaplica książęca powstawała jednocześnie z kościołem mariackim i razem z nim została zaprojektowana, gdyż świadczy o tym złota proporcja między długością świątyni z mauzoleum, a wysokością wież.

Po zakończeniu zwiedzania Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej i pożegnaniu się z przewodnikiem Markiem Rzeszutkiem postanowili powrócić pieszo do Chełmska Śląskiego sprawdzając czy na polach już widać oznaki wiosny..

Opiekunem uczestników wycieczki była wychowawczyni klasy Zofia Duszyńska.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA