aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 9 maja 2018 roku uczniowie klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze wzięli udział w wycieczce autokarowo-edukacyjnej do Centrum Informacyjnego KPN w Karpaczu zorganizowanej przez Zarząd Oddziału PTSM w Kamiennej Górze dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry. Zajęcia edukacyjne zostały przeprowadzone przez edukatorkę Centrum Informacyjnego Aleksandrę Trytek. Była to trzecia z tegorocznego cyklu wycieczek do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Po przyjeździe busem „Zwiedzaczka” do Karpacza młodzi kamiennogórzanie skierowali się leśnymi ścieżkami do siedziby Centrum Informacyjnego KPN znajdującego się w jednym z niewielu zachowanych w regionie domów o typowej karkonoskiej architekturze, na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego utworzonego w 1959 r., Po drodze zobaczyli tabliczkę informacyjną, na której na czerwonym tle widniał biały napis „KARKONOSKI PARK NARODOWY” oraz wizerunek orła - Godła Polski oraz dowiedzieli się, że jest to jeden z 23 polskich parków narodowych.

Po dojściu do budynku Centrum Informacyjnego KPN spotkali się z Aleksandrą Trytek, która zaprosiła ich do Sali Informacyjnej, w której mogli spożyć drugie śniadanie.

Zajęcia w Sali Informacyjnej rozpoczynały się od swobodnej dyskusji na temat: czym są oraz dlaczego tworzone są PARKI NARODOWE, a uczestnicy wycieczki edukacyjnej wymieniali nazwy innych znanych im parków narodowych. Parki Narodowe są najwyższą formą ochrony prawnej przyrody i obejmują swym zasięgiem obszar zachowany w stanie naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. W trakcie wspólnego omawianie przyrody Karkonoskiego Parku Narodowego wymieniali poszczególne elementy przyrody ożywionej¨- rośliny, zwierzęta, grzyby oraz przyrody nieożywionej – skały, gleba, woda, powietrze, słońce, księżyc, gwiazdy, czyli wszystko to co zostało stworzone przez naturę bez udziału człowieka Ponadto dowiedzieli się, że w Karkonoskim Parku Narodowym chroni się ciekawe zespoły górskiej roślinności, bogatą faunę, a przede wszystkim skały o fantazyjnych kształtach, gołoborza, wodospady, polodowcowe kotły i stawy. Słuchając opowiadania Aleksandry Trytek dowiedzieli się, że skały zbudowane są z minerałów, które w granicie widoczne są gołym okiem, w przeciwieństwie do aplitu Następnie zostali zaproszeni na wirtualny spacer po najciekawszych karkonoskich miejscach, które poznawali przy pomocy wieloformatowej prezentacji multimedialnej z panoramami 3D najciekawsze karkonoskie miejsca – Śnieżkę, kotły polodowcowe, górskie jeziora polodowcowe, torfowisko oraz schronisko „Samotnia” w Kotle Małego Stawu. Karkonoskimi szczytami przebiega granica pomiędzy Polską i Czechami. Na szczycie Śnieżki znajduje się jedno z dwóch wysokogórskich obserwatoriów meteorologicznych w Polsce, a młodzi kamiennogórzanie wymieniali elementy pogody, w tym temperatura, ciśnienie, wiatr, opady. Zobaczyli również kaplicę św. Wawrzyńca patrona ludzi związanych z górami: przewodników, pracowników KPN i członków Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Podczas wirtualnego spaceru po Karkonoszach z licznego grona przedstawicieli karkonoskiej fauny zobaczyli żagnicę północną – to ważka relikt polodowcowy, a w Karkonoszach znajduje się jedyne jej stanowisko w Polsce., a na krótkich filmikach zobaczyli i usłyszeli głosy podróżniczka oraz cietrzewia. Dowiedzieli się również dlaczego niektóre szlaki turystyczne są okresowo zamykane.

Po krótkiej przerwie przystąpili do drugiej części zajęć edukacyjnych. Dobrani w 2-osobowe zespoły przystąpili do rozpoznania i nazwania różnych skał, z których zbudowane są Wschodnie Karkonosze, a prezentowane na oryginalnej mapie geologicznej w formie mozaiki na podłodze Sali Informacyjnej. Korzystając z kart pracy, mozaiki oraz legendy z nazwami skał odgadywali nazwy skał i zapisywali je w swoich w kartach pracy. Wśród skał, z których zbudowane są wschodnie Karkonosze rozpoznali m. in.: granit porfirowaty, granit równoziarnisty, gnejsy oczkowe, gnejsy laminowane, łupki łyszczykowe, fyllity czy zieleńce. Natomiast Śnieżka zbudowana jest z hornfelsów. Wszystkie zespoły pracowały z dużym zaangażowaniem. Na zakończenie zajęć związanych z poznaniem mapy geologicznej poszczególne zespoły odczytywały swoje zapisy z nazwą danej skały, a pozostałe mogły skorygować prawidłowość swoich zapisów nazw skał budujących Wschodnie Karkonosze, a prowadząca zajęcia bardzo wysoko oceniła wykonanie tego trudnego zadanie przez wszystkie zespoły. W Sali Informacyjnej zobaczyli również interesującą ekspozycję minerałów występujących w naszych górach.

Natomiast w Sali Warsztatowej, pod bacznym okiem prowadzącej zajęcia edukacyjne Aleksandry Trytek mieli możliwość poznania i doskonalenia zasad posługiwania się binokularami oraz samodzielnego obejrzenia w dużym powiększeniu wybranych „Skarbów Gór Olbrzymich”, jak nazywane są Karkonosze, wśród których były m. in.: piryt, ametyst, kryształ górski, a także przedstawiciele owadów (m. in. osy, trzmiele i szerszenie) oraz elementy roślin). Ponadto wszyscy uczniowie na kartkach papieru rysowali kształt obserwowanego przez siebie przy pomocy binokularów wybranego eksponatu. Zaangażowanie uczniów oraz wykonanie tego zadania zostało dobrze ocenione przez prowadzącą zajęcia

Na zakończenie edukacyjnego spotkania z karkonoską przyrodą udali się do Ogrodu ziół i krzewów karkonoskich, który w poszczególnych kwaterach prezentuje ponad 100 gatunków roślinnych poszczególnych pięter Karkonoszy. Tam, przy skalniaku, zrobili sobie wspólne, pamiątkowe zdjęcie z ALEKSANDRĄ TRYTEK, która zachęciła ich do kolejnego odwiedzenia Centrum. Po podziękowaniu za bardzo ciekawe zajęcia i pożegnaniu się z nią uczestnicy wycieczki edukacyjnej opuścili gościnne Centrum Informacyjne KPN udając się w drogę powrotną do Karpacza, skąd busem „Zwiedzaczka”, pełni powycieczkowych wrażeń oraz nowych wiadomości o Karkonoszach, powrócili do Kamiennej Góry.

Opiekę nad uczestnikami wycieczki sprawowali: Daniel Gontko – wychowawca klasy oraz Jerzy Rubach – Nauczyciel Kraju Ojczystego i Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA