aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
fot. via PTSM-JR

W dniu 7 maja 2018 roku uczniowie klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze uczestniczyli w pieszej wycieczce przyrodniczej w ramach cyklu „Poznajemy zabytki i obiekty przyrody”. Cykl ten organizowany jest dla młodych mieszkańców Kamiennej Góry przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych przy wsparciu finansowym Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

 

Wykorzystując piękną, słoneczną pogodę trzecioklasiści wybrali się na krótki spacer na pobliską Górę Parkową, której celem było poznanie oraz przejście ŚCIEŻKI PRZYRODNICZEJ „GÓRA PARKOWA”, prezentującą elementy przyrody ożywionej jak i nieożywionej. Spacerując wzdłuż trasy przyrodniczej oglądali rozmieszczone tablice informacyjne opisujące gatunki drzew i roślin rosnące na obszarze leśnym Góry Parkowej. Wszystkie drzewa, tworzące aleje i skupiska zostały posadzone w latach 20-tych ubiegłego wieku. Wśród interesujących gatunków drzew i w ciekawy sposób opisanych na poszczególnych tablicach informacyjnych rosną tutaj buk zwyczajny i czerwonolistny, dąb szypułkowy, lipy drobno- i szerokolistna, kasztanowiec, wiąz, klon oraz klon jawor. Ponadto zobaczyli „Kamienną ławkę” sztucznie uformowaną półkę w skale z karbońskich zlepieńców.

Podczas spaceru ścieżką przyrodniczą zobaczyli również dwa pomniki. Jeden z nich upamiętnia 99 żołnierzy pruskich i austriacki zmarłych w wyniku ran odniesionych w bitwach koło Trutnowa w dniach 27-28 czerwca 1866 r. Natomiast drugi upamiętnia ofiary faszyzmu – męczenników obozu koncentracyjnego w Kamiennej Górze

Po zrobieniu sobie wspólnego pamiątkowego zdjęcia młodzi kamiennogórscy Tropiciele Przyrody powrócili do szkoły spacerując aleją starych lip zwaną dawniej „Aleją Beuchela”.

Podczas przyrodniczego spaceru wszyscy jej uczestnicy wypełnili przedostatnie zadanie z regulaminu ogólnopolskiej odznaki TROPICIEL PRZYRODY. Do spełnienia zostało im jeszcze jedno regulaminowe zadanie, które wypełnią podczas wycieczki do Szkółki Leśnej Nadleśnictwa w Kamiennej Górze, która została zaplanowana na 16 maja 2018 r.

Opiekunami młodych tropicieli przyrody byli Anna Grzybek – wychowawczyni klasy oraz Jerzy Rubach – Instruktor Ochrony Przyrody PTTK.

REKLAMA