aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - sesja rady powiatu

W nowej kadencji samorządu lokalnego w radzie powiatu kamiennogórskiego zmieni się ilościowa reprezentacja radnych z poszczególnych gmin.

Polska Agencja Prasowa opublikowała odpowiedzi PKW na pytania dotyczące organizacji wyborów według nowych zasad.

Kamienna Góra - sesja rady miasta

Radni Kamiennej Góry przyjęli dzisiaj (środa, 18 kwietnia) uchwałę dzielącą miasto na stałe obwody do głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła wytyczne dotyczące zasad podziału gmin na okręgi wyborcze w tegorocznych wyborach samorządowych. Dokument zawiera 21 uwag.

Lubawka - sesja rady

Podczas dzisiejszej (czwartek, 29 marca) sesji radni Lubawki przyjęli uchwały niezbędne do przeprowadzenia jesiennych wyborów samorządowych.

Jak informuje biuro prasowe, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wydał zarządzenie, w którym ustalił liczbę radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców.

gmina Kamienna Góra - sesja

Radni gminy Kamienna Góra przyjęli dzisiaj (środa, 28 marca) uchwały dzielące gminę na okręgi i obwody wyborcze. Podjęcie uchwał było niezbędne w związku ze zmianą prawa wyborczego. Zmiany w podziale są niewielkie.

Dzisiaj (środa, 31 stycznia) wchodzą w życie zmiany w Kodeksie wyborczym. Dotyczyć będą już tegorocznych wyborów samorządowych. Szczegółowe informacje na temat zmian publikuje Państwowa Komisja Wyborcza. Wskazuje również możliwy termin wyborów samorządowych.

Kamienna Góra - sesja rady miejskiej

Przed tegorocznymi wyborami samorządowymi trzeba było uchwalić podział Kamiennej Góry na okręgi wyborcze. W każdym wybrany zostanie jeden radny.