aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Kamienna Góra - ul. Parkowa

Jak informują internauci trwa wycinka drzew rosnących przy remontowanej ul. Parkowej w Kamiennej Górze.

Kamienna Góra - ul. Parkowa

Miasto Kamienna Góra uzyskała zgodę starostwa na wycięcie 17 drzew przy tej ulicy. Zgoda dotyczy 9 jesionów wyniosłych, wiąza pospolitego 7 klonów zwyczajnych. W zamian miasto ma posadzić 17 lip drobnolistnych oraz 17 śliw wiśniowych. Nasadzenia mają zostać wykonane do 30 września 2019 roku. Zgodnie z decyzją lipy posadzone mają być na tej samej działce, a więc wzdłuż ul. Parkowej.

Kamienna Góra - ul. Parkowa

zdjęcie sprzed wycinki z dokumentacji przetargowej

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA