Print

ZSO Kamienna GóraW tym roku do egzaminu maturalnego przystąpiło 117 absolwentów (wszyscy) Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze (część Zespołu Szkół Ogólnokształcących).

 

W kamiennogórskim "ogólniaku" egzamin zdało 85,3% absolwentów. Do dokładnie tyle, ile wynosi tegoroczna średnia krajowa dla liceów. Średnia zdawalność na Dolnym Śląsku jest niższa. Osiągnęła 84,2%, dotyczy liceów ogólnokształcących.

Spośród uczniów, którzy nie zdali matury 15 ma prawo do poprawki w sierpniu. Nie zdali bowiem tylko jednego egzaminu.

Informacja za stroną internetową ZSO.