aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

zszio Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ma stypendystów Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium otrzymają: Marcel Sobociński, Jakub Sztejkowski, Rafał Krężel (cała trójka ze szkoły branżowej I stopnia), Sandra Burska, Łukasz Noworolnik, Patrycja Kurasz, Małgorzata Kic, Michał Grzesik, Sara Zięba, Alicja Kamińska (technikum). Warunkiem przyznanie stypendium było uzyskanie odpowiedniej średniej ocen lub uzyskanie tytułu finalisty lub laureata turniejów lub olimpiad.

Stypendium to 4500 zl brutto wypłacane po 450 zł przez 10 miesięcy.

REKLAMA