aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. relacja wideo z sesji

Radni Lubawki obradowali dzisiaj na nadzwyczajnej sesji. Jedyny punkt porządku obrad dotyczył ustalenia wysokości opłaty za śmieci.

Na listopadowej sesji radni nie zgodzili się na podwyższenie opłaty do 30 zł miesięcznie od mieszkańca. Z wyliczeń urzędników wynikało, że taka wysokość opłaty pozwoli na zbilansowanie systemu i gmina przestanie dopłacać z budżetu. Na sesji radni nie zgłaszali innych propozycji wysokości opłaty.

Dzisiejsza sesja zwołana została na wniosek 14 radnych, którzy zaproponowali podwyżkę do 28 zł z możliwości zmniejszenia opłaty o 1 zł w przypadku kompostowania bioodpadów. Podczas obrad radni poprosili skarbnik Monikę Stanek-Gamoń o wyjaśnienie wpływu wysokości stawki na budżet. - Jeśli wciąż dopłacać będziemy do śmieci, zabraknie funduszy na funkcjonowanie jednostek - mówiła radnym skarbnik, w praktyce mogłoby to oznaczać, że np. papier toaletowy do szkół musieliby kupować rodzice. Gminny budżet przestałby spełniać wskaźniki i trzeba by uruchomić program naprawczy, czyli np. zlikwidować fundusz sołecki. Utrzymując obecną stawkę radni musieliby zrezygnować w 2022 roku ze wszystkich inwestycji. Skarbnik przypomniała radnym, że proponowana podwyżka do 28 zł nie rozwiązuje problemu. Nadal gmina będzie musiała dopłacać do systemu śmieciowego, co oznaczać będzie konieczność wykreślenia z przyszłorocznego planu części inwestycji.

Większość radnych (13) było za przyjęciem uchwały, 1 był przeciwko. Od 1 stycznia 2022 mieszkańcy miasta i gminy Lubawka będą płacić 28 zł od osoby za odbiór odpadów. Stawkę o 1 zł zmniejszą osoby posiadające kompostownik.

REKLAMA