aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

fot. PZW Lubawka

Dzisiaj (niedziela, 24 października) odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Koła PZW Lubawka. Uczestniczył w nim Artur Skrzęta, prezes ds. organizacyjno-prawnych Zarządu Okręgu PZW Jelenia Góra.

W zgromadzeniu uczestniczyło 21 członków z czynnym prawem wyborczym. Kończący kadencję zarząd przedstawił sprawozdania z działalności od początku roku 2020 do końca września 2021. Członkowie koła udzielili zarządowi absolutorium.

Po przedstawieniu sprawozdań za okres do 1.01.2020 do 30.09.2021. ustępujący zarząd uzyskał absolutorium. Odbyły się również wybory nowego zarządu. Prezesem Koła PZW Lubawka został Paweł Kurzawa, do zarządu Koła wybrani zostali Klaudia Kurzawa, Łukasz Czajka, Andrzej Kwaśniewicz, Daniel Nasypany, Paweł Berdychowski, Marcin Foltarz. W skład komisji rewizyjnej weszli: Antoni Sopata, Łukasz Wincza, Leszek Sobieszek. W skład sądu koleżeńskiego weszli: Krzysztof Gniadek, Maciej Kurzawa, Łukasz Andrzejczak.

W trakcie walnego zostały wręczone odznaczenia dla: Adriana Szachniewicza - Wzorowy Młody Wędkarz, Daniela Nasypanego -Brązowa Odznaka PZW, Pawła Kurzawy - Brązowa Odznaka PZW oraz podziękowanie za pracę na rzecz młodzieży.

REKLAMA