Print

Wczoraj otwarte zostały oferty w przetargu na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Lubawka.

 

Na potrzeby przetargu gmina podzielona została na cztery rejony.

Rejon pierwszy to Opawa – Niedamirów – Bukówka – Szczepanów – Jarkowice - Miszkowice. Gmina na zimowe utrzymanie dróg na tym terenie chciała przeznaczyć ponad 122 tys. zł. Żadna firma nie złożyła oferty.

Rejon 2, czyli Błażkowa - Stara Białka – Paprotki - Paczyn, okazał się najpopularniejszy wśród potencjalnych wykonawców. Wpłynęły dwie oferty na 50 i 63 tys. zł. Gmina planowała wydać 48 tys. zł.

W rejonie 3 (Chełmsko Śląskie – Błażejów – Uniemyśl – Okrzeszyn) złożona został jedna oferta na prawie 140 tys. zł, przy planowanym przez gminę koszcie 102 tys. zł.

Podobnie w rejonie 4 (Lubawka), gmina chciała wydać 286 tys. zł, jedyna oferta zakłada koszt 347 tys. zł.