aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Polska Agencja Prasowa korzystając z danych GUS opublikowała informację dotyczącą segregacji śmieci w poszczególnych gminach w Polsce.

 

W rankingu oceniany był poziom segregacji śmieci za 2018 rok Gminy osiągnęły poziom od 0,3% do 94,3%. Wskaźnik dla całego kraju to 29%.

Dla gminy Kamienna Góra wskaźnik wynosi 25,3%, Lubawki 22,3%, Marciszowa 18,3%, Kamiennej Góry 14,6%.

W opracowaniu czytamy - Jak wyjaśnił GUS wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku" za 2018 r. stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane.

 

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA