aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Lubawka - ratusz

Burmistrz Lubawki przedstawiła radnym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu gminy na 2020 rok.

 

Projekt zakłada 43 036 601 zł dochodów i 43 653 601 zł wydatków. Deficyt wyniesie ponad 600 tys. zł.

Na zadania majątkowe, czyli inwestycje w projekcie zapisano prawie 2,5 mln zł. Najwięcej (ponad 1,5 mln zł przeznaczone zostanie na projek Łączy nas Bóbnr, czyli inwestycję w infrastrukturę wokół zalewu Bukówka. W projekcie zapisane są również pieniądze na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Miszkowicach (290 tys. zł) i przebudowę dróg (155 tys.zł). Na prace budowlane na boisku do piłki nożnej przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a zaplanowano 308 tys.zł.

Na Fundusz Sołecki, z którego korystają wszystkie wsie zaplnowano ponad 260 tys. zł.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA