aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego
Marciszów - sesja rady

Głównym tematem dzisiejszej (czwartek, 24 maja) sesji rady Marciszowa była ocena wykonania budżetu za 2017 rok.

Aktualizacja 25.05.2018.

Podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium od głosu wstrzymali się radni: Jadwiga Adamczyk, Andrzej Mitczak, Kazimierz Nowakowski, Julian Polański, Adam Ryżowski, Danuta Wojtas, Mirosław Wolak, Władysław Wróblewski.

Wójt gminy Stefan Zawierucha przypomina, że budżet Marciszowa przyjęty został 29 grudnia 2016 roku. W 2017 roku rada podjęła 11 uchwał zmieniających zapisy uchwały budżetowej. W kwietniu 2018 roku Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze wydał opinię pozytywną o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Marciszów za 2017 rok. Na podstawie tych dokumentów, wójt nie widzi podstaw do wstrzymywania się od głosowania, co doprowadziło do nieudzielenia absolutorium. Sposób głosowania radnych traktuje jako zagrywke polityczną.

Aktualizacja 12:30
Wynik głosowania nad absolutorium oznacza, że wójt nie otrzymał absolutorium za 2017 rok. Pnieważ jednak do wyborów pozostało mniej niż 9 miesięcy, nie ma z tego tytułu konsekwencji. 

Oryginalna informacja
W minionym roku wydatki gminy osiągnęły 21,96 mln zł, czyli 97,2% planu. Natomiast dochody osiągnęły 21,33 mln zł, czyli 103,58%.

Pozytywną opinię do wykonania budżetu przygotowała Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna marciszowskiej rady.

Za przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2017 zagłosowało 7 radny, nikt nie był przeciwny, 8 wstrzymało się od głosu. Identycznie wyglądało głosowanie nad udzieleniem absolutorium. Taki wynik głosowania oznacza przyjęcie obu uchwał.

Po głosowaniach wójt Stefan Zawierucha nie krył rozżalenia postawą radnych, którzy się wstrzymali od głosu, uważa, że nie było do tego podstaw. - Jak się chce psa uderzyć, zawsze się kija znajdzie - mówił do radnych wójt - Nie potrafiliście uszanować mojej ciężkiej pracy. - wójt przypomniał, że pozyskał w tym roku 7,5 mln zł. Zwrócił uwagę, że szanując radnych przyjechał na sesję mimo złego stanu zdrowia, przerwał leczenie. Wójt od razu po wystąpieniu z trudem opuścił obrady.

Marciszów - sesja rady

 

Dodaj komentarz

Pamiętaj aby przestrzegać Regulaminu dodawania komentarzy

Kod antyspamowy
Odswiez