aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - ul. Wałbrzyska

Uwaga kierowcy chcący wjechać do Kamiennej Góry od strony Wabrzycha, musicie liczyć się z utrudnieniami w ruchu.

Droga jest już otwarta (godz. 14.46)

Aktualizacja 02.02.2017. godz. 16:46

Stanowisko DSDiK

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną będąca zarządem dróg i wykonuje zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy drogi określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Do obowiązków Zarządcy drogi, zgodnie z w/w ustawą należy w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4), realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu (art. 20 pkt 5), koordynacja robót w pasie drogowym (art. 20 pkt 7), wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających (art. 20 pkt 11), wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia (art. 20 pkt 14).

Definicja utrzymania drogi została zawarta w art. 4 pkt 20 ustawy o drogach i oznacza: wykonywanie (wszelkich) robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. Utrzymaniem drogi są również roboty takie jak odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej.

Zarządca drogi dysponuje sprzętem oraz pracownikami pomagającymi włączyć się w przywrócenie przejezdności drogi za wyjątkiem związywania lub neutralizacji substancji niebezpiecznych oraz zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego wyciekiem substancji niebezpiecznej, rozpoznanej przez służby systemu ratowniczo – gaśniczego. Pracownicy zarządów dróg nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia oraz z racji w/w przepisów nie muszą neutralizować substancji niebezpiecznych oraz ich zagospodarowywać.
Zarządy dróg pracują w systemie jednozmianowym i zorganizowanie współpracy po godzinach pracy i w dni wolne nie może nastąpić błyskawicznie. Mimo tego pracownicy zarządów dróg przybywają na miejsce zdarzenia i przejmują pas drogowy po zakończonej akcji.

Aktualizacja 02.02.2017. godz. 15:06
Komunikat burmistrza Kamiennej Góry

W związku z przedłużającym się zamknięciem drogi wojewódzkiej w ciągu ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, przedstawiamy stanowisko Miasta Kamienna Góra w tej sprawie.
Na wstępie zaznaczyć należy, że zarządcą tej drogi, odpowiedzialnym za jej stan jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei. Mimo to, utrudnienia w ruchu dotykają przede wszystkim kamiennogórzan i kierowców przejeżdżających przez nasze miasto.  
Ponieważ spór kompetencyjny co do usunięcia zagrożenia na drodze trwa już ponad dwie doby, burmistrz Kamiennej Góry podjął decyzję o neutralizacji plamy oleju siłami i środkami będącymi w dyspozycji miasta. Po zakończeniu prac niestety nie pojawił się przedstawiciel zarządcy drogi, kompetentny do jej odbioru i otwarcia. Miasto obciąży jednak kosztami akcji zarządcę drogi.
Burmistrz Kamiennej Góry informuje w związku z zaistniała sytuacją osoby oraz podmioty gospodarcze, które poniosły straty z tytułu przedłużającego się zamknięcia drogi o gotowości do wsparcia prawnego w przypadku dochodzenia swoich roszczeń od zarządcy drogi.

Aktualizacja 02.02.2017. godz. 14:46
Droga jest już otwarta.

Aktualizacja 02.02.2017. godz. 13:21
Miejska ekipa skończyła pracę. Koszt działań to 600-700 zł. Droga nadal jest nieprzejezdna. Do tej pory nie przyjechał przedstawiciel DSDiK aby odebrać wykonane prace i otworzyć przejazd.

Aktualizacja 02.02.2017. godz. 12:34
Jest szansa na wznowienie ruchu na ul. Wałbrzyskiej. Sprawą zajął się Urząd Miasta. Na miejscu właśnie powinno rozpoczynać się usuwanie oleju. Pracę wykona jedna z miejskich spółek. Jej pracownicy zostali dzisiaj przeszkoleni w zakresie tego typu zadań.

Po oczyszczeniu terenu wezwany zostanie przedstawiciel zarządcy drogi, który oceni czy można z niej bezpiecznie korzystać. Jeśli tak będzie, droga zostanie odblokowana. Miasto obciąży zarządcę kosztami akcji.

Burmistrz zdecydował o takim załatwieniu sprawy z uwagi na przeciągającą się sytuację braku reakcji ze strony zarządcy drogi. Zamknięta droga wojewódzka jest dużym utrudnieniem zarówno dla przyjezdnych, jak i mieszkańców. Firmy, które działają przy tej ulicy straciły klientów.

Aktualizacja 17:01
Wjazdy na zamknięty odcinek ul. Wałbrzyskiej zastawione zostały barierkami i znakami zakazu ruchu. Część kierowców omija te blokady i przejeżdża.

Kamienna Góra - ul. Wałbrzyska

Aktualizacja 14:27
Sprawa będzie miała dalszy ciąg prawny. Przedstawiciele służb ratunkowych zapowiedzieli złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarządcę drogi.

Ul. Wałbrzyska nadal jest nieprzejezdna.

Aktualizacja 9:22
Ulica Wałbrzyska zamknięta jest od godziny 21.55 31 stycznia. W samochodzie ciężarowym pękła miska olejowa. Olej wylał się na drogę. Drogę zamknęli strażacy. Plamy "pilnowały" dwa zastępy w wozach bojowych. Później jeden ze strażackich pojazdów zastąpili policjanci. Od rano z obu stron wjazd uniemoźliwiają radiowozy.

Strażacy uważają, że do ich obowiązków nie należy sprzątanie jezdni. Powinien tego dokonać zarządca drogi. Ratownicy mają interweniować w sytuacji zagrożenia np. ekologicznego, a w tym przypadku nie ma o tym mowy. Sytuację można porównać do oblodzenia jezdni, z któym uporać się musi zarządca. Strażacy i policjanci informują, że przekazali informację o sytuacji do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Na razie bez efektu. Czekamy na odpowiedź z DSDiK w tej sprawie,

Kamienna Góra - ul. Wałbrzyska

Oryginalna informacja
Zablokowana jest ul. Wałbrzyska, od świateł w górę. Jazdę uniemożliwia plama śliskiej substancji. Wyżej, na skrzyżowaniu, doszło do zderzenia pojazdów.

Nie masz prawa dodawać tutaj komentarzy

REKLAMA