aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra - Spółka MieszkaniowaSpółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Kamiennej Górze z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami poszukuje:
Stażysty do działu organizacyjnego

 

Do obowiązków stażysty należeć będzie m.in.:
• obsługa urządzeń biurowych,
• odbieranie połączeń przychodzących i maili od klientów,
• obsługa poczty przychodzącej,
• kontakt z klientem w zakresie udzielania informacji,

Wymagania:
• wykształcenie średnie/wyższe administracyjne,
• znajomość standardowych programów komputerowych (Office, Outlook, itp.),
• komunikatywność,
• odpowiedzialność, uczciwość i rzetelność w działaniu.

Oferujemy:
• stabilność zatrudnienia – umowa na staż na okres 5 miesięcy z możliwością przedłużenia na umowę o pracę,
• zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia,
• przyjazną atmosferę i dobre warunki pracy.

Osoby zainteresowane stażem proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym drogą elektroniczną na adres
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

lub drogą pocztową na adres:

Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 3
58-400 Kamienna Góra
Dział Organizacyjny

Prosimy o zamieszczenie poniższej klauzuli:
„Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Spółka Mieszkaniowa p. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko STAŻYSTA W DZIALE ORGANIZACYJNYM. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO”

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, iż Administratorem danych osobowych kandydata jest Spółka Mieszkaniowa Sp. z o. o. w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 58-400 Kamienna Góra, które będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji. Spółka Mieszkaniowa nie odsyła zgłoszonych aplikacji. W przypadku ich nieodebrania przez 14 dni, aplikacje zostaną zniszczone. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko stażysty w dziale organizacyjnym.

REKLAMA